Alla förutsättningar för liv funna på Saturnusmåne

NASA har publicerat upptäckten av vätemolekyler på Saturnus lilla havsmåne Enceladus, och därmed har man för första gången hittat den första platsen utanför jorden med alla tre primära förutsättningarna för liv.

Enceladus gas- och isgejsrar med sonden Cassini i en NASA-illustration

© NASA/JPL-Caltech / Illustration

”Det här är det närmaste vi hittills har varit att identifiera en plats med några av de ingredienser en beboelig miljö kräver.”

Thomas Zurbuchen från NASA, som precis har publicerat upptäckten av vätemolekyler på Saturnus måne Enceladus, pekar på upptäcktens många perspektiv.

Alla förutsättningar för liv

Med upptäckten av vätemolekyler i de gas- och isgejsrar som finns på Enceladus har den lilla havsmånen alla tre primära förutsättningarna: flytande vatten, en energikälla och de kemiska byggstenarna.

Vätemolekylerna, registrerade av sonden Cassini, är det slutgiltiga beviset för att det i havet under isen på Enceladus finns en källa till kemisk energi, som är nödvändig för att mikroorganismer ska kunna kombinera väte med koldioxid och bilda metan, som utgör basen för liv som på jorden.

”Bekräftelsen av att den kemiska energi som är nödvändig för livets uppkomst finns i havet på en liten havsmåne är en viktig milstolpe i vårt sökande efter beboeliga planeter”, säger Linda Spilker, Cassini-forskare vid NASA JPL.

Både 2014 och 2016 har Hubbleteleskopet observerat samma typ av gas- och isgejsrar på Jupiters måne Europa.

© NASA/ESA/STScI/USGS

Jakten på liv intensifieras

Upptäckten väcker förhoppningar om liv på Enceladus och öppnar samtidigt dörren till en ännu större potential, eftersom Jupiters måne Europa, som länge har varit en av de troligaste platserna för liv i solsystemet, har precis samma typ av gas- och isgejsrar som Enceladus.

Redan år 2020 skickar NASA iväg sonden Europa Clipper mot Europa, och förväntningarna på det projektet har plötsligt exploderat.