Kan rymden ha en temperatur?

Kan rymden ha en temperatur?

Rymden är ett vakuum, alltså ingenting. Ändå hör man ofta att det är mycket kallt i rymden. Men hur kan ingenting ha en temperatur?

I ett absolut vakuum finns det mycket riktigt ingen temperatur – precis som man inte kan säga något om vilken färg eller lukt vakuum har.

I verkligheten finns det dock alltid enstaka partiklar, och det är deras temperatur man hänvisar till, när man talar om rymdens temperatur.

I den nästan tomma rymden kan värme endast tas upp och avges genom strålning. Därför beror partiklarnas – eller en astronauts – temperatur på balansen mellan den värme som strålar ut från dem och den strålningsvärme som de tar emot från andra objekt i rymden.

Om det rör sig om en astronaut, som befinner sig i solens skugga (till exempel på baksidan av jorden), är den strålningsvärme som han tar emot från fjärran stjärnor och andra himlakroppar långt mindre än den han själv avger i form av strålning till rymden.

Därför sjunker hans temperatur efterhand till knappt tre grader över den absoluta nollpunkten på minus 273 grader C. Det innebär att rymden har en temperatur på cirka tre grader över den absoluta nollpunkten – vilket innebär en dödlig situation för astronauten.