Kan man spränga en bomb i rymden?

Luften i atmosfären tar upp energi från explosioner på jorden, men om en bomb sprängs i rymden kommer explosionen däremot inte att bromsas.

Cassiopeia A är rester av en 300 år gammal supernova. Varma gaser sänds fortfarande ut med 4 000 kilometer i sekunden.

© SA/CXC/MIT/UMASS AMHERST/M.D. STAGE ET AL./CREATIVE COMMONS

Bomber kan explodera i rymden, men processen blir inte densamma som på jorden.

När en bomb exploderar här på planeten uppstår en våg av högt tryck som fortplantar sig genom luften.

I den tomma rymden finns det emellertid inget som en tryckvåg kan utbredas i, men även om tryckvågor inte existerar i rymden är explosioner ändå farliga eftersom heta gaser och fragment sprids i alla riktningar.

Explosioner i rymden har en större sprängradie

I jordens atmosfär bromsas dessa av luften som tar upp en stor del av explosionens energi, men i rymden finns det ingen broms.

Därför sprider sig resterna från explosionen väldigt snabbt, och även ett rymdskepp långt bort kan skadas.

Supernovor är universums största explosioner som utsänder varma gaser med flera tusen kilometer i sekunden.

ATOMBOMB TESTADES I RYMDEN

1962 sprängde USA en atombomb 400 kilometer över Stilla havet.

Explosionen sände ut elektromagnetisk strålning som påverkade apparater på jorden och slog ut åtta satelliter.