Kan man höra ljud i rymden?

Rymdfilmerna är fel ute när de låter explosionerna smälla högt. Rymden är tyst som i graven eftersom ljud inte kan färdas i vakuum.

Kan man høre lyde i rummet?

I science fiction-filmer som "Star Wars" finns det massor av ljud i rymden.

I filmen "Alien" bullrar rymdskeppet The Nostromo rejält när det glider förbi och senare exploderar det med ett öronbedövande brak – trots att filmaffischerna framhåller att ingen kan höra dig skrika ute i rymden.

Ljud sprids inte i vakuum

Filmaffischerna talar sanning – ljud kan inte fortplanta sig i ett lufttomt rum, ett så kallat vakuum.

Varje gång du på filmduken ser explosioner omgivna av vakuumet i den yttre rymden borde det vara helt tyst.

Ljud är vågor som bara kan breda ut sig i ett medium. Ljud leds av luft och andra gaser, vätskor och fasta ämnen men inte i tomrum.

De ljud vi hör är små ändringar i lufttrycket. Utan luft finns det inget lufttryck och därmed inte heller tryckändringar.

I ett rymdskepps tryckkabin hörs ljud som uppstår där, men de lämnar inte rymdskeppet.

Ljud måste kunna fortplanta sig

Astronauten i rymdskeppet hör när en meteorit träffar detta eftersom ljudvågorna kan fortplanta sig genom metallen och luften i rymdskeppet.

Astronauten som är på rymdvandring hör däremot ingenting eftersom ljudet inte kan gå genom vakuum. I rymden finns det ingenting som ljudvågorna kan utbreda sig i.

  1. En meteorit i hög fart stöter hårt mot rymdkapseln.

  2. I rymdkapseln kan ljudet fortplanta sig i luften, och astronauten hör ett högt ljud.

  3. Ljud kan inte fortplanta sig i rymden. Därför uppfattar kollegan som är på rymdvandring inga ljud överhuvudtaget.