Hur snabbt utvidgas universum?

Hur kan man konstatera att universum utvidgar sig, och hur fort sker denna utvidgning?

Universet i udvikling
© Shutterstock

Universums utvidgning kan beräknas med hjälp av Hubbles lag, uppkallad efter den amerikanske astronomen Edwin Powell Hubble (1899-1953), som påvisade fenomenet 1929. Han använde uttrycket ”galaxens expansion”. Vad han fann var att alla de avlägsna solsystemen och galaxerna inte bara är på väg bort från oss – det sker också enligt en tilltalande lagbundenhet. Ju längre bort en galax är från oss, desto högre är dess hastighet. Enligt Hubbles lag kan hastigheten hos en galax beräknas som avståndet till den multiplicerat med en konstant, den så kallade Hubblekonstanten (H). Hubble angav H till över 150 km/s per miljoner ljusår. Senare astronomiska observationer har emellertid ändrat beräkningarna och idag anges H till 20 km/s per miljoner ljusår – det exakta värdet är fortfarande omstritt. Det betyder alltså att galaxernas hastighet ökar med 20 km/s för varje miljon ljusårs avstånd man tittar ut i universum. Det är dock viktigt att tänka på att det inte handlar om någon acceleration – det skall uppfattas som en ögonblicksbild av hastigheterna på de respektive avstånden. Astronomerna tar alltså galaxernas rörelse som ett uttryck för universums utvidgning. Det beror på att man betraktar dem som ett slags markörer för den utvidgning där alla inbördes avstånd i universum ökar med tiden enligt Hubbles lag. Vänder man på Hubbles lag kan man beräkna universums ålder till mellan tio och tjugo miljoner år beroende på värdet på H.