Hur snabbt rör vi oss i universum?

Hur snabbt rör vi oss i universum?

Även om du sitter stilla på en stol är du i rörelse. Jorden snurrar runt sig själv och även runt solen. Men solen är också i rörelse, och så även Vintergatan. Det gör att din hastighet är flera miljoner kilometer i timmen.

Även när vi sitter stilla på en stol deltar vi i många rörelser.

Först och främst följer vi jordens rotation kring dess egen axel. Hastigheten i denna rörelse beror på var på jordklotet vi befinner oss. Vid ekvatorn är rotationshastigheten 1670 kilometer i timmen, medan den är något lägre på våra breddgrader.

Vi följer dock även med jorden runt solen med en fart på 107200 kilometer i timmen. Därtill kommer att hela solsystemet rör sig runt Vintergatans centrum med en omloppstid på 225 miljarder år.

Då solen befinner sig 27000 ljusår från Vintergatans centrum är längden av dess bana 170000 ljusår. Räknar vi på siffrorna, ser vi att solsystemet rör sig runt i galaxen med drygt 800000 kilometer i timmen.

Rörelsen runt Vintergatans centrum är inte den sista i raden. I vår lokala galaxsamling rör sig Vintergatan mot vår granne, Andromedagalaxen, med en hastighet av cirka 470000 kilometer i timmen, vilket kan leda till en kollision mellan de båda galaxerna om några miljarder år.

Dessutom verkar det som om hela vår lokala galaxhop attraheras av en enorm supersamling 150 miljoner ljusår bort. Den har fått namnet The Great Attractor – Den store lockaren.

Vi färdas mot denna superhop med cirka 2200000 kilometer i timmen.

Slutligen deltar vi alla i universums utvidgning, men här är det frågan om en utvidgning av själva rymden, där alla galaxer dras bort från varandra. Det är inte frågan om rörelse i allmän mening.