Hur är fördelningen av materia i univerum?

Finns det andra typer av materia i universum än dem som vi normalt känner till? Hur mycket finns det i så fall av det?

grafik af universet
© Shutterstock

I själva verket utgör den del av universum som vi kan se – stjärnor, galaxer och nebulosor – bara en liten del av den totala mängden materia, enligt vissa bedömningar omkring fyra procent. Resten består av mörk materia samt en mystisk komponent, som astronomerna kallar mörk energi. Dessa mörka grupper står för 23 respektive 73 procent av den totala materiemängden. Mörk energi förmodas vara ansvarig för universums utvidgning. Alla galaxer rör sig bort från varandra i ett allt snabbare tempo, och det måste bero på något som verkar mot tyngdkraften. Genom att se på fördelningen av mikrovågsstrålning i universum har man beräknat mängden mörk energi till 73 procent. Mörk materia avslöjar sig bland annat via sin tyngdkraft, men ingen vet exakt vad materian egentligen är. Nyligen har engelska astronomer vid Cardiff University hittat en hel galax utan en enda synlig stjärna 50 miljoner ljusår bort. Tack vare den mörka materians tyngdkraftsverkan har man kunnat göra datorsimuleringar av fördelningen i vår del av universum (se illustrationen). Det verkar som om mörk materia är fördelad i strukturer, som man kan kalla ”trådar” och ”murar”, på samma sätt som synlig materia.