Ger solen ifrån sig ljud?

Ger processerna i solen ifrån sig något ljud – och hur låter det i så fall?

© Shutterstock

Solen sänder ut omåttliga mängder ljus som skapas av fusionsprocessen i dess inre. Men processen medför samtidigt ett inferno av ljud.

Enorma strömmar av plasma rör sig upp och ned genom solens lager, vilket skapar ljudvågor som får ytan att höja och sänka sig.

Vibrationerna på ytan registreras av satelliten SOHO, som sedan 1996 har haft en omloppsbana som ligger 1,5 miljoner kilometer närmare solen än jordens bana. SOHO kan med andra ord se solens inre ljudvågor.

Solen brummar

Vi kan inte höra ljudet direkt, eftersom ljudvågor inte kan färdas genom den lufttomma rymden. Men med utgångspunkt i SOHO:s mätningar har astronomer vid Stanfords universitet i USA rekonstruerat hur solen låter.

Ljudfrekvensen ligger utanför det mänskliga örats hörförmåga och för att göra ljudet hörbart för oss accelererade forskarna frekvensen, så att den blev 42 000 gånger högre. Därmed har 40 dygns vibrationer komprimerats till ett par sekunder. Resultatet blir ett djupt brummande som ökar och minskar i intensitet.

Lyssna på solens ljud

Forskare har justerat solens ljudfrekvens, så att det blir hörbart för det mänskliga örat.

Studier av solens ljudvågor kan ge astrofysikerna insikt i solens inre på samma sätt som geologer använder seismiska vågor för att kartlägga jordens lager.

Rörelserna i solens plasmaströmmar kan samtidigt hjälpa forskarna att förutspå solutbrott som kan orsaka problem för elektriska installationer på jorden.

Satelliten SOHO är utrustad med instrument som kan se hur ljudvågor från solens inre påverkar dess yta.

© NASA