Gasmoln får stjärna att blinka

Stjärnan KIC 8462852 är kosmos svarta får. Nu försöker 200 astronomer hitta orsaken till dess avvikande beteende. Svaret ligger – kanske – i ett skevt moln av gas.

Stjärnan KIC 8462852
© Spitzer/NASA

Den mest ­my­­­­s­tiska stjärnan i universum. Det är astronomernas smeknamn på KIC 8462852.

Stjärnan är cirka 50 procent större än solen, omkring tusen grader varmare och ligger cirka tusen ljusår bort. Det märkvärdiga med den mystiska stjärnan är att den ser ut att öka och minska sin ljusstyrka på ett sätt som vi inte ser hos några andra stjärnor.

200 astronomer arbetade ihop

Nu har mer än 200 astro­nomer samarbetat för att hitta en förklaring på dessa observationer. Under ledning av Tabetha Boyajian från Louisiana State University i USA har de under ett och ett halvt år samlat in observa­tioner från teleskop runt omkring hela jorden.

På så sätt har astronomerna fått detaljerad data som visar precis hur och när ljuset från stjärnan tilltar och avtar i olika våglängdsområden.

Om ett fast, ogenomträngligt objekt kretsade omkring stjärnan och skymde ljuset för­vän­ta­de sig astronomerna att alla våg­­läng­­der skulle påverkas lika mycket. Så visade sig dock inte vara fallet.

Fortfarande ett mysterium

Tvärtom avtog ljuset mer i vissa våg­längdsområden än i andra. Det tyder på att det runt stjärnan kretsar ett inhomogent moln av gas som ljus med vissa våglängder tränger genom bättre än andra.

Mysteriet är emellertid fortfarande inte helt uppklarat. Enligt astronomerna kan kometer omkring stjärnan också spela en roll och vissa forskare anser fortfarande att det är stjärnan själv som ökar och minskar sin ljusstyrka.