ESA/ATG medialab
solar orbitor solen

Gammalt solmysterium kan ha fått sin lösning

Forskare har länge förundrats över att solens atmosfär är varmare än dess yta. Bilder från rymdteleskop kan ha löst mysteriet.

Om du håller händerna mot något varmt och långsamt drar bort händerna från det varma föremålet, så känner du hur värmen mot dina händer minskar.

Så varför blir det allt varmare ju längre bort man rör sig från solens yta och vidare ut i stjärnans atmosfär?

Solens yta – kallad fotosfären – är drygt 5 500 °C, medan solens yttersta atmosfär, koronan, är mer än 1 miljon °C – det vill säga nästan 200 gånger varmare.

Nu har en forskargrupp från de båda belgiska universiteten Royal Observatory of Belgium och KU Leuven kanske hittat en förklaring.

I en forskningsartikel som har publicerats i Astrophysical Journal Letters beskriver de hur högfrekventa magnetiska vågor spelar en roll i den markant temperaturökningen i atmosfärerna.

"Astrofysiker har försökt lösa detta problem de senast 80 åren och nu kommer det allt fler bevis för att koronan kan värmas upp av magnetiska vågor", berättar en av forskarna, professor Tom Van Doorsselaere vid KU Leuven, i ett pressmeddelande.

Rymdteleskop uppfattar snabba svängningar

Solens enda värmekälla drivs av en kärnfusion i dess inre. Därför har forskare länge täkt att det måste finnas en mekanism som trans som transporterar denna energi från solens kärna ut till koronan.

På senare år har det dykt upp flera bevis för att tvärgående svängningar i solen kan vara en nyckel, men de har inte kunnat förklara hur. Det är det de belgiska forskarna har hittat svaret på.

Forskarna undersökte data från EUI-teleskopet (Extreme Ultraviolet Imager) ombord på det Europeiska rymdorganets rymdfarkost Solar Orbiter.

sol corona
© Solar Orbiter/EUI Team

Rymdteleskopet genererar bilder av solkoronan i en hittills okänd upplösning, som har avslöjat snabba svängningar i de minsta magnetiska strukturerna i koronan.

Forskarna undersökte om energin från dessa nya, snabba svängningar väger upp för energin från liknande, men långsammare, svängningar som redan var kända.

Därefter sammanställde de en metaanalys, i vilken flera liknande vetenskapliga studier analyseras för att framställa en övergripande statistisk analys.

Resultaten utgör grunden för den nya teorin att högfrekventa vågor bidrar betydligt mer till den sammanlagda uppvärmning som genereras av vågor än lågfrekventa vågor.

Med andra ord: Det är dessa högfrekventa vågor som transporterar ut koncentrerad energi och värmer upp koronan, förklarar forskarna.