NASA/ESA/Hubble Heritage

Vintergatans tvilling tronar på himlen

Februari 2023: I natt kan du se en naturtrogen kopia av vår egen galax – som tar lika stor plats på himlen som en fullmåne. Så plocka fram stjärnkikaren och njut av den spektakulära vyn.

Om Messier 81

Galaxen Messier 81 påminner till mångt och mycket om vår egen galax Vintergatan.

Precis som Vintergatan är Messier 81 en spiralgalax med flera hundra miljarder stjärnor och en diameter på cirka 100 000 ljusår – men likheterna upphör inte där.

Precis som i Vintergatan sänds stora mängder infraröd strålning ut från Messier 81:s så kallade spiralarmar. Strålningen stammar från unga stjärnor som värmer upp rymdstoft i galaxens ytterkant.

Kollisioner bildar spiralarmar

Gigantiska roterande moln av stjärnor, stoft och gas kolliderar med varandra och bildar spiralformade galaxer.

© Lotte Fredslund & Shutterstock

Rymdstoft bildar klumpar

Tidigt i universums historia drogs moln av gas, stoft och stjärnor till varandra och bildade större klumpar.

© Lotte Fredslund & Shutterstock

Roterande rörelse runt klump

Molnens inbördes gravitation resulterade i en roterande rörelse runt klumpens centrum.

© Lotte Fredslund & Shutterstock

Klump pressades ihop

Klumpen roterade snabbt runt sig själv – cirka ett varv per miljard år – och trängdes därför ihop till en platt skiva.

© Lotte Fredslund & Shutterstock

Kollision skapade spiralformade band

Kollisioner med andra galaxer drog i diskens stjärnor och gasmoln så att de lade sig i långa, spiralformade band.

Messier 81 är den största galaxen i den så kallade M81-galaxgruppen, som totalt innehåller 34 galaxer.

Den stora galaxen går att se tydligare från jorden än någon annan galax bortom vår egen lokala galaxgrupp. Messier 81 befinner sig 11,6 miljoner ljusår från jorden i stjärnbilden Ursa Major (eller Stora björnen).

Galaxen tar nästan lika mycket plats på natthimlen som månen, men på grund av avståndet är dess ljus är så pass svagt att du behöver använda en kikare. Där ser Messier 81 ut som ett ljusklot.

Om du vill se fler detaljer av galaxen behöver du ett teleskop som bland annat kan avslöja Messier 81:s lysande kärna.

Messier 81:s spiralarmar syns tidigt i ett teleskop, men du kan också se galaxen med en vanlig handkikare. Du hittar den nära zenit – det vill säga precis ovanför dig – och
något väster om stjärnbilden Karlavagnen.

© NASA

Guide till Messier 81

©

SÅ GÖR DU

VAR OCH NÄR?

Veckan före och efter nymåne den 20 februari lämpar sig bäst om du vill observera Messier 81. Då är ljuset från månen svagt och galaxen befinner sig samtidigt högt på himlen.

Klockan 23 befinner sig galaxen cirka 75 grader ovanför horisonten i nordlig riktning. Strax till höger av Messier 81 återfinns Karlavagnen, som kan användas som vägledning.

SYNLIGHET?

I ett teleskop (på minst 150 millimeter) kan du tydligt se den starkt lysande kärnan i galaxen. Med ett ännu större teleskop blir galaxens svagare spiralstruktur tydligare för dig.