Shutterstock

Vintergatans liv har förlängts med 600 miljoner år

Vår galax slutar sitt självständiga liv när den kolliderar med sin stora granne, Andromedagalaxen – men det kommer att ske betydligt senare än vad astronomerna trott.

Vintergatan och Andromedagalaxen närmar sig varandra och så småningom kommer detta att sluta med att de smälter samman till en ny jättestor galax som kallas Milkomeda.

Det har astronomerna hävdat under de senaste sju åren, men nya observationer visar att det sker långt senare.

Fram till nu har de trott att sammansmältningen kommer att ske senast om cirka 3,9 miljarder år, men de nya beräkningarna visar att det inträffar först 600 miljoner år senare – alltså om 4,5 miljarder år.

Forskare har kartlagt en miljard stjärnor

Forskare vid Space Telescope Science Institute i USA har kommit fram till de nya resultaten genom att studera mätningar som gjorts av satelliten Gaia.

Satelliten har kartlagt de exakta positionerna och rörelserna av en miljard stjärnor i Vintergatan. Samtidigt har Gaia gjort mätningar på stjärnor i våra granngalaxer, däribland Andromeda och Triangelgalaxen.

Med hjälp av dessa mätningar har man kunnat se galaxernas rörelser och utifrån dem skapa en ny modell för deras kurs.

Om 4,5 miljarder år kommer Vintergatan att kollidera med Andromedagalaxen, visar ny forskning.

© Gemini Observatory & NASA/JPL-Caltech/R. Hurt & Lorenzo Comolli & Giovanni Benintende

Triangeldrama blir slutet för Vintergatan

Medan Vintergatan och Andromeda närmar sig varandra påverkas de samtidigt av gravitationen från Triangelgalaxen, vilket fördröjer sammansmältningen.

Just nu är avståndet från Vintergatan till Andromedagalaxen mellan 2,5 och tre miljoner ljusår. De har kurs mot varandra.

Om 2,5 miljarder år är Vintergatan och Andromeda en miljon ljusår närmare varandra. Triangelgalaxen har påverkat kursen för dem båda.

Om 4,5 miljarder år möts Vintergatan och Andromeda. De börjar rotera nära runt varandra tills de slutligen flätas samman till en jättegalax.

Resultatet av kollisionen blir möjligen en kvasar, det vill säga en galax med ett mycket aktivt supermassivt svart hål i sitt centrum.

Modellen visar att Triangelgalaxen kommer att påverka Vintergatan och Andromeda när de närmar sig varandra, och att de kommer kretsa runt "resultatet" av kollisionen.

När Vintergatan och Andromeda smälter samman innebär det inte nödvändigtvis att galaxernas stjärnor kolliderar med varandra.

Det är så stort avstånd mellan stjärnorna att sannolikheten för att det sker är ytterst liten.

Vad är skillnaden mellan de tre galaxerna?

Triangelgalaxen, Andromeda och Vintergatan är mycket olika trots att de påverkar varandras kurs och existens.

© Gemini Observatory & NASA/JPL-Caltech/R. Hurt & Lorenzo Comolli & Giovanni Benintende

Triangelgalaxen

Typ: Spiralgalax
Stjärnor: 40 miljarder
Diameter: 60 000 ljusår
Massa: 50 miljarder solmassor

© Gemini Observatory & NASA/JPL-Caltech/R. Hurt & Lorenzo Comolli & Giovanni Benintende

Andromeda

Typ: Spiralgalax
Stjärnor: 1 000 miljarder
Diameter: 220 000 ljusår
Massa: 1 700 miljarder solmassor

© Gemini Observatory & NASA/JPL-Caltech/R. Hurt & Lorenzo Comolli & Giovanni Benintende

Vintergatan

Typ: Stavspiralgalax
Stjärnor: Drygt 200 miljarder
Diameter: 100 000 ljusår
Massa: 1 000 miljarder solmassor

Däremot kommer de kraftigt att påverka varandra med sin gravitation, vilket förändrar strukturen i den sammansmälta galaxen.

Astronomerna anser att de båda spiralgalaxerna kommer att bilda en elliptisk galax och kanske kommer de båda supermassiva svarta hål som galaxerna har i sitt centrum att smälta samman till ett.

Det kan innebära att galaxen blir till en så kallad kvasar där ljuset från galaxens centrum kommer att överflygla all strålning från stjärnorna runt omkring den.