Shutterstock

Vintergatans hjärta lyser upp natten

GUIDE TILL SOMMARNATTEN: Just nu tittar själva hjärtat i vår egen galax upp över horisontlinjen. Galaxens kärna består av inte mindre än tio miljarder urgamla och kraftigt lysande stjärnor.

OM VINTERGATANS HJÄRTA

Den centrala delen av vår galax, Vintergatan, framträder i slutet av som maren som ett lysande band på natthimlen.

Dess galaktiska centrum innehåller upp emot 20 procent av hela galaxens massa, och det består av en avlång, tät samling stjärnor.

Enligt forskare har stjärnsamlingen troligen bildats till följd av en kollision med en annan galax för mellan åtta och tio miljarder år sedan.

Stjärnsamling döljer svart hål

Fyra miljoner gånger tyngre än solen – ett enormt svart hål döljer sig bland tio miljarder urgamla stjärnor i Vintergatans kärna.

Avlång stjärnsamling intar mitten

Vintergatans kärna utgörs av en 10 000 ljusår bred klump av stjärnor.

1

Svart hål i galaxens mitt

I galaxens mitt finns ett svart hål som är fyra miljoner gånger tyngre än solen.

2

Gas och stoft blockerar sikten

Mörka moln av gas och stoft hindrar vår sikt till galaxens centrum.

3

Här bor du

Jorden befinner sig omkring 27 000 ljusår från Vintergatans mitt.

4
© Shutterstock

Kanske har vi snart ett foto av det svarta hålet

Den lysande stjärnsamlingen syns ovanför horisonten, och ett vitt band av stjärnor löper ut i en förlängning högt uppe på himlen – dessa stjärnor finns i Vintergatans spiralarmar.

Vintergatans vita band ser ut att vara fullt av stora hål. Men de mörka fläckarna är inte hål utan består av enorma moln av gas och stoft – en miljon gånger tyngre än solen – som finns mellan jorden och bandets stjärnor.

Molnen blockerar vår sikt till det svarta hålet, Sagittarius A, som hela Vintergatan roterar runt. Som tur är når radiovågor från Sagittarius A fram till oss så att forskare ändå kan undersöka det. Forskarna hoppas snart få tillfälle att fotografera det enorma svarta hålet.

GUIDE

© Stellarium

Gör så här

VAR?

Hitta en mörk plats med fri sikt till horisonten i sydväst. En större stad inom 30 kilometer i sydlig riktning kan skapa ljusföroreningar många kilometer upp i atmosfären och dränka galaxens ljus.

NÄR?

Gå ut en timme efter midnatt i slutet av juli eller i början av augusti. Så dags på dygnet ligger delar av Vintergatans kärna precis över horisonten
och månljuset stör minimalt.

FOTOMÖJLIGHET?

För att fotografera Vintergatan bör du använda ett vidvinkelobjektiv och ett stabilt stativ till kameran. Med 15 till 30 sekunder långa exponeringar får du de finaste bilderna.