Vintergatan har fått växtvärk

Som genom ett trollslag har vår hemgalax Vintergatan blivit hela 50 procent större efter att astronomer har kikat extra noga i teleskopet.

nb_u11 Milky Way

En ring av stjärnor som omger Vintergatanhar visat sig vara en del av vår galax.

Ringen som går över och under vår annars platta galax ändrar storleken på Vintergatan från de cirka 100?000 ljusår som astronomerna hittills har trott den har varit till 150?000 ljusår.

Samtidigt öppnar den nya upptäckten för en rad frågor. Bland annat hur ringen har uppstått och varför den inte följer (resten av) galaxens annars platta struktur.

Med sin längd på 200?000 ljusår snurrar ringen, som heter Monoceros-ringen, sig runt Vintergatan tre gånger och har en massa på 100 miljoner gånger solens.

Ring runt Vintergatan har varit känd länge

Ringen har varit känd av forskare länge, men hittills har de menat att den bestod av rester av en mindre galax som hamnade i konflikt med Vintergatan för miljarder år sedan. Eller att den består av stjärnor som har tillhört dvärggalaxen Canis Majoris, men drogs mot Vintergatan på grund av dess överlägsna massa.

Forskarna har gjort den nya upptäckten genom att närstudera bilder av Sloan Digital Sky Survey-teleskopet i New Mexico. De har bland annat tittat på hur mycket ringens stjärnor lyser och hur långt bort de befinner sig.

Grannar till Vintergatan överraskar

Vintergatan är inte den enda galaxen som överraskar forskarna. Tack vare nya teleskop lär forskarna sig hela tiden nytt om våra granngalaxer: