Vilken galax är störst?

Vet man vilken av de många galaxerna i universum som är störst? Hur många ljusår ligger den från jorden?

Spiral galakse i rummet
© Shutterstock

Universum innehåller minst 100 miljarder galaxer (samlingar av stjärnor), så på goda grunder har astronomerna inte överblick över dem alla. Bland de galaxer man känner till är rekordhållaren emellertid den centrala galaxen i hopen Abell 2029, som ligger cirka en miljard ljusår från oss. Denna galax har en diameter på fem till sex miljoner ljusår. Det innebär att den är 50 gånger så stor som Vintergatan, som inom parentes sagt inte hör till de minsta. Man kan få en hyfsad uppfattning av hur ofattbart stor denna galax är om man tänker på att den tid det tar för ljuset att nå från ena änden till den andra motsvarar den tid det tagit för människan här på jorden att utvecklas från de allra tidigaste, apliknande hominiderna till den nuvarande versionen av Homo sapiens. Det är ingen slump att rekordgalaxen ligger centralt i en hop. Dessa galaxer blir ofta extra stora, eftersom de bokstavligt talat äter upp mindre medlemmar av hopen. Fenomenet kallas mycket träffande galaktisk kannibalism och uppstår för att de glupska galaxerna med tiden uppnår så stor tyngdkraft att de suger andra galaxer till sig, när de kommer för nära. Den centrala galaxen i Abell 2029 är liksom alla andra extremt stora galaxer en elliptisk jättegalax, som tekniskt klassificeras som typ cD. Det finns emellertid också spiralgalaxer (den kategori som Vintergatan tillhör) av avsevärd storlek. En av de oftast nämnda kandidaterna till titeln som den allra största i universum har katalogbeteckningen UGC 2885 och är ungefär tio gånger så stor som Vintergatan.