JPL-Caltech/NASA

Varför är Vintergatan spiralformad?

Jag har läst att galaxer ofta är spiralgalaxer i sin ungdom, men varför är då vår gamla Vintergata fortfarande en spiralgalax?

Vintergatan är en 13,5 miljarder år gammal så kallad stavspiralgalax, med en central bjälke av stjärnor med fyra stora spiralarmar.

Armarna uppstår därför att stjärnorna roterar runt galaxens centrum. På vägen runt klumpar de emellanåt ihop sig, som om de vore bilar på en väg med böljande köbildning, medan de resten av tiden rör sig fritt runt i galaxen.

Spiralformen dör vid kollisioner

Astronomer debatterar fortfarande hur galaxer utvecklas. De senaste studierna tyder på att unga galaxer ofta är spiralgalaxer, medan äldre galaxer är elliptiska.

Galaxer slukar varandra

© Hanson Astronomy

Objekt M89 är en elliptisk galax med så kallad halor av stjärnor utanför. Troligen har den ursprungliga galaxen slukat många små galaxer.

© A. Adamo et al./Hubble/ESA/NASA

NGC 6052 är två galaxer i färd med att bilda en ny galax. Detsamma kommer att ske med Vintergatan när den om fyra miljarder år kolliderar med Andromedagalaxen.

Upprepade kollisioner med andra galaxer får gravitationen att slita i de unga galaxerna, som därmed förlorar sin särart och blir ellipsformade.

Vintergatan har hittills bara kolliderat med små så kallade dvärggalaxer och har kunnat bevara sin spiral.