Shutterstock

Tusentals galaxer virvlar på himlen

April 2023: 2 000 galaxer samlade i en klump på natthimlen. Just nu kan du avnjuta åsynen av flera miljarder avlägsna stjärnor – på 65 miljoner ljusårs avstånd – med en helt vanlig kikare.

OM VIRGOHOPEN

ust nu befinner sig stjärnbilden Jungfrun högt på himlen. Det gör att du kan få se en mängd galaxer på natthimlen. I stjärnbilden gömmer sig Virgohopen – en galaxhop med upp emot 2 000 galaxer.

Galaxerna går inte att se med blotta ögat, men under rätt förhållanden kan du hitta dem med hjälp av en vanlig handkikare eller ett litet teleskop.

Vid en första anblick ser galaxerna ut som svagt lysande stjärnor, men om du tar en närmare titt i ett teleskop kan du upptäcka att de är runda, elliptiska eller till och med irreguljära.

Ljuset som du ser är det totala ljuset från miljardtals stjärnor.

Både Vintergatan och Virgohopen (röd fläck) ligger i superhopen Laniakea.

© MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Att ljuset från dem är svagt beror på att du tittar på avlägsna stjärnor i andra galaxer i stället för de starkt lysande stjärnor som du vanligtvis kan se i Vintergatan.

Du hittar ett antal av Virgohopens ljusstarkaste galaxer, däribland Messier 86 och 87, lite ovanför den högra delen av Jungfrun – mellan stjärnbildens två “armar” som utgör den mytologiska jungfruns huvud och ena hand.

Virgohopen befinner sig cirka 65 miljoner ljusår från jorden.

Bakom fenomenet: Superhop innehåller tusentals galaxer

Vintergatan är en del av galaxhopen Den Lokala Gruppen, som tillhör samma superhop som Virgohopen och Fornaxhopen.

Fornaxhopen

Fornaxhopen är den näst största hopen i superhopen och den innehåller 58 galaxer.

1

Den Lokala Gruppen

Den Lokala Gruppen är Vintergatans galaxhop.

2

Virgohopen

Virgohopen består av upp emot 2 000 galaxer och befinner sig drygt 65 miljoner ljusår från jorden.

3
© Claus Lunau/Shutterstock

Vintergatan ligger i en superhop

Virgohopen är bara en liten del av en ännu större hop: Virgo-superhopen. Vintergatan och vår egen galaxhop, Den Lokala Gruppen, är också en del av giganten.

Superhopen är en stor samling av galaxhopar som spänner över 110 miljoner ljusår och minst 100 galaxhopar (däribland Virgohopen).

Den är bara en av cirka tio miljoner superhopar i den synliga delen av universum.

Virgo-superhopen är en del av den betydligt större Laniakea-superhopen där cirka 100 000 galaxer är hemmahörande.

Laniakea, som upptäcktes först 2014, hålls ihop av “Den Stora Tilldragaren” – ett okänt objekt som har en massa som är mer än 10 000 gånger större än Vintergatans massa.

GUIDE FÖR ATT HITTA VIRGOHOPEN

Stjernehilmen, Virgo
©

Så gör du

Var och när?

Nätterna med nymåne kring den 20 april ger dig en god chans att se ­Virgohopen. Klockan 01 hittar du den 40 grader över horisonten mot sydost – precis ovanför stjärnbilden Jungfrun.

Synlighet?

Med en handkikare eller ett litet teleskop kan du se flera av de starkast ­lysande galaxerna. Ett kraftfullare teleskop gör det möjligt att se de galaxer som lyser svagare.

Fotomöjlighet?

För att ta bilder kan du placera en kamera med en 200-millimeters tele­lins på ditt teleskop. Använd motorstyrningen och fotografera ­galaxerna med en slutartid på 10-30 sekunder.