Robert Gendler/Subaru Telescope

Se fjärran galax med blotta ögat

STJÄRNGUIDE: 2,7 miljoner ljusår – så stort är avståndet till Triangelgalaxen som du kan se i oktober. Särskilt i slutet av månaden är möjligheterna goda för att du ska få uppleva den gigantiska stjärnhopen.

Om galaxen

I december kan du få se den tredje största galaxen, Triangelgalaxen, i vår lokala galaxhop.

Galaxen, som återfinns i stjärnbilden Triangeln, är den mest avlägsna av de tre galaxerna som går att se från våra nordliga breddgrader utan hjälp av teleskop.

Galaxen befinner sig cirka 2,7 miljoner ljusår från jorden, består av ungefär 40 miljarder stjärnor och är 60 000 ljusår i diameter.

Som jämförelse rymmer Vintergatan cirka 250 miljarder stjärnor och är 100 000 ljusår i diameter.

I Triangelgalaxens spiralarmar finns gigantiska gasmoln av väte där stora stjärnor bildas. Stjärnorna lever relativt kort tid och är cirka 40 000 grader
varma. Antalet stjärnbildningar, som främst sker i spiralarmarna, är betydligt fler i Triangelgalaxen än i vår lokala hops största medlem Andromeda.

©

Tre galaxer dominerar grannskapet

Galaxen är hopkopplad till Andromeda med strukturer av vätgas och stjärnor, troligtvis på grund av att de två galaxerna passerade varandra på nära avstånd för mellan två och åtta miljarder år sedan.

De kretsar fortfarande runt varandra och kommer sannolikt närma sig varandra igen. Astronomer förväntar sig att de tre största galaxerna i den lokala galaxhopen kommer att ge efter för den ömsesidiga attraktionen om cirka fyra miljarder år.

Då fusionerar troligtvis Andromeda och Vintergatan, medan Triangelgalaxen till en början kretsar runt den nya stora galaxen innan den slutligen fusionerar med den eller kastas ut ur den lokala gruppen.

STJÄRNGUIDE

© Stellarium

SÅ GÖR DU

Ta med kompass och kikare ut i trädgården och hitta en gigantisk galax.

VAR OCH NÄR?

Triangelgalaxen går att se med blotta ögat, men det krävs mörka observationsförhållanden. I slutet av oktober, när månen lyser svagt, går den att se i sydväst vid 22-tiden, cirka 60 grader över horisonten.

SYNLIGHET?

Är observationsförhållandena sämre kan du använda ett teleskop. Alla slags teleskop, även de små, räcker för att kunna se Triangelgalaxen.

FOTOMÖJLIGHET?

Om du vill fotografera galaxen kan du höja bildkvaliteten och detaljrikedomen genom att ta en serie av likadant exponerade bilder genom teleskopet och därefter sätta ihop bilderna.