Nu kartlägger astronomerna Vintergatans vita fläckar

Gaiateleskopet har gett oss den hittills mest detaljerade ­kartan av Vintergatan. De nya upptäckterna kastar ljus över ­universums mörka materia och bidrar till att ­identifiera var vi bör leta efter främmande civilisationer framöver.

Heja

© ESA/NASA

Gaias observationer av dvärggalaxer, planetlösa klothopar och stjärnströmmar lär forskarna mer om mängden mörk -materia i galaxen.

Observationerna visar också att -Vintergatan troligen stjäl stjärnor från förbipasserande galaxer.

##

Familjeporträtt avslöjar Vintergatans uppbyggnad

Vintergatan kan delas in i tre överordnade element: En tunn skiva, en tjock skiva och ett klotformigt moln, halon.

Gaias nya mätningar av stjärnornas ljusstyrka och rörelser har gjort det möjligt för astronomerna att kategorisera fyra miljoner stjärnor utifrån deras massa, ålder och kemiska sammansättning.

1. **Den tunna skivan **är galaxens -barnhage

I den tunna skivan centralt i galaxen finns många stora, unga och varma stjärnor.

Det ­visar att det fortfarande bildas ett stort antal nya stjärnor i ­Vintergatans mitt.

2. **Den tjocka skivan saknar material till nya stjärnor**

Till skillnad från den tunna ­skivan finns det inte mycket i den omgivande tjocka skivans ­översta, högra hörn av ­diagrammet. Det visar att det inte finns så mycket material att ­bygga nya stora stjärnor av här.

3. Halon**innehåller två familjer av stjärnor**

För första gången har forskarna påvisat att stjärnorna i halons ­huvudserie består av två familjer. Varför det är så vet man inte, men en teori är att den ena familjen
har adopterats av Vintergatan efter en kollision med en annan galax.