Kan två galaxer avlägsna sig från varandra snabbare än ljusets hastighet?

Universum utvidgar sig med konstant ökande hastighet. Det innebär att avståndet mellan avlägsna galaxer kan växa så snabbt att ljuset inte hänger med.

CENTAURUS A

Två galaxer kan mycket väl vara på väg bort från varandra så fort att det vid en första anblick ser ut som om de rör sig fortare än ljuset.

Det är dock inte bara galaxerna som rör sig fort utan också själva universum som utvidgas och därför ökar avståndet mellan galaxerna.

Galaxer rör sig inte överväldigande snabbt, men rymden mellan dem utvidgas, vilket gäller hela universum. Om två galaxer befinner sig ungefär 14 miljarder ljusår från varandra, växer avståndet mellan dem nu så snabbt att ljuset inte hänger med.

Sådana galaxer kommer vi inte längre att kunna observera. Ljuset från dem når aldrig fram till oss, eftersom rymden utvidgas för snabbt för att ljuset ska kunna hänga med.

Utvidgningen accelererar

Universum har inte bara utvidgats sedan stora smällen – utvidgningen accelererar också.

Fysiker skyller fenomenet på mörk energi som fungerar som ett slags omvänd gravitation och får allt att avlägsna sig från varandra.

###

Allt blir svart

Om cirka en miljard år medför den konstanta utvidgningen av universum att även de närmaste galaxerna avlägsnar sig så snabbt att vi inte kan se dem.

Då kommer eventuella astronomer bara att kunna studera vår egen galax – allt omkring den kommer att vara tomrum.