Kan man se Vintergatans centrum?

Vår egen galax är Vintergatan. Är det möjligt att se galaxens centrum från jorden?

Vintergatan är det lysande band av stjärnor som man en klar och mörk natt kan se över himlen.

Eftersom Vintergatan syns som ett band måste dess struktur vara en skiva. En närmare undersökning av stjärnfördelningen i bandet avslöjar att tätheten inte är helt jämn. Det är en markant ökad koncentration och en tydlig utbuktning på bandet i den del som löper genom stjärnbilderna Skytten och Skorpionen på himlen över södra halvklotet.

Denna utbuktning är centrum för vår lokala galax och det är alltså synligt söder om ekvatorn. I praktiken är det emellertid nästan omöjligt att se in i den här punkten för i Vintergatans skiva ligger stora moln av gas och stoft som hindrar sikten. Man kan dock ”se” centrum genom att titta efter infrarött ljus och radiovågor som bättre kan tränga genom molnen.

Radiovågor från Vintergatans centrum har för övrigt avslöjat att det finns en mycket kompakt radiokälla här. Det är antagligen ett svart hål, som är Vintergatans egentliga centrum.