Shutterstock

Hur många galaxer finns det i universum?

Vilka typer av galaxer finns det, och hur många finns det sammanlagt i universum?

Galaxer är stora koncentrationer av stjärnor och finns i två huvudformer; ellipser och spiraler. Det upptäcktes på 1920-talet av astronomen Edwin Hubble, som ställde upp en översikt över galaxtyper med en rad underavdelningar. Detta system används än idag. Det senaste som astronomisk forskning har visat är att det kanske existerar långt fler galaxer än vad man hittills har antagit. Dels har nya och avancerade kikare som rymdteleskopet Hubble avslöjat att det finns många galaxer i det avlägsna universum. Dels tyder mycket på att huvudparten av stjärnsystemen i universum är dvärggalaxer.

Till exempel finns det i vår egen grupp, som består av cirka 30 medlemmar, endast tre ”normala” galaxer, medan resten är dvärgar. Avlägsna dvärggalaxer är nästan omöjliga att observera systematiskt, men de kan vara talrika och därmed på ett avgörande sätt förändra det totala antalet. Konsulterar man en uppslagsbok i astronomi eller kosmologi, finner man att antalet galaxer i universum anges till cirka 100 miljarder. Det är dock kanske mer realistiskt att anta att det är en biljon (1000 miljarder). Då tänker man endast på det synliga universum. Enligt den moderna kosmologin är universum oändligt, och i så fall kommet det sannolikt att finnas ett oändligt antal galaxer.