Vintergatan kan ha fått en ny arm

Gåtfullt jätteobjekt möblerar om Vintergatan

Ett stort gasmoln skakar i grunden astronomernas kunskap om vårt galaktiska grannskap i grunden och kan ge Vintergatan en femte arm.

Ett stort gasmoln skakar i grunden astronomernas kunskap om vårt galaktiska grannskap i grunden och kan ge Vintergatan en femte arm.

Shutterstock

När astronomer riktar teleskopen mot avlägsna galaxer kan de se både form och struktur. Men det är svårt att se vår egen galax Vintergatan utifrån jordens position inne i en av spiralgalaxens armar.

Nu har världens största radioteleskop, FAST, avslöjat Vintergatans största och mest avlägsna moln av gas och damm med en längd på mellan 3 600 och 1 6000 ljusår. Det så kallade galaxfilamentet har fått namnet Cattail efter sin långsträckta form – och kan vara en del av en hittills oupptäckt galaxarm.

FAST Världens största radioteleskop i Kina
© Barcroft Media/Getty Images

Stort radioteleskop kartlägger stjärnornas grundingrediens

I en naturlig dalgång i sydvästra Kina ligger världens största radioteleskop - Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope - FAST som i april 2021 öppnade för internationell forskning.

Med hjälp av en 500 meter bred skål bestående av 4 450 triangulära aluminiumpaneler (som var och en kan vinklas) fångar teleskopet upp radiovågor från hela universum och reflekterar dem upp till en antenn 140 meter över marken.

Storleken och designen gör att FAST kan fånga upp även svaga radiovågor.

Målet med FAST är att observera neutralt väte som bildades strax efter stora smällen och som fyller stora delar av universum. Studier kan öka förståelsen för den gas där stjärnor och galaxer föds liksom interaktionen med den gåtfulla mörka materian.

Dessutom ska FAST revolutionera astronomin genom att leta efter pulsarer i andra galaxer, fånga upp radiovågor från exoplaneter och söka efter möjliga signaler från främmande civilisationer.

Strukturen visade sig slumpmässigt när kinesiska astronomer jagade neutral vätgas i det stjärnbildande området Cygnus-X.

Neutralt väte, HI, återfinns vanligtvis i galaxarmar och avger radiovågor som kan upptäckas av ultraprecisa teleskop. Små skillnader i vågorna avslöjar antalet gasmoln samt avståndet mellan dem och bildar därmed ett intryck av hur Vintergatan är uppbyggd.

Tusentals ljusår bakom Cygnus-X upptäckte astronomer Cattail, som har samma massa som 65 000 solar men inte tillräckligt med tryck för att bilda stjärnor. Molnet ligger längs med galaxens utkant 72 000 ljusår från dess kärna.

Illustration av Vintergatans spiralarmar

Vintergatan har fyra spiralarmar. Gasmolnet Cattail befinner sig längre bort än den yttre armen till vänster och kan bli den femte armen.

© NASA/JPL-Caltech/ESO/R. Hurt

Ytterligare forskning ska klargöra om Cattail är en del av ett större objekt, exempelvis en arm. Oavsett vad skakar upptäckten om astronomernas kunskap om Vintergatan. Objekt av denna storlek uppstår vanligtvis nämligen inte så långt från en galax centrum där gas, damm och stjärnor samlas.

Dessutom åtskiljer sig Cattail genom att inte visa spår av någon tidig galaxkollision vilket går att se som vågor längs ytterkanten av resten av Vintergatan.