Gå på upptäcktsfärd i den mest detaljerade bilden av Vintergatan

1 700 000 000 stjärnor har fotograferats under de senaste 22 månaderna. Den slutliga bilden är den mest detaljerade som någonsin tagits av vår galax.

© ESA

Om du räknar en stjärna per sekund och varken äter, sover eller gör något annat så behöver du räkna i nästan 54 år innan du har fått med samtliga lysande punkter i ESA:s rekordbild.

Den europeiska rymdorganisationens Gaia-teleskop har levererat den hittills mest detaljerade bilden av Vintergatanmed hela 1,7 miljarder lysande stjärnor.

De många glödheta prickarna är dock inte det enda du kan se på bilden, här finns också asteroider och kosmiska stoftmoln.

Klicka på bilden för att förstora den och dyka ned bland de 1,7 miljarder stjärnorna.

22 månader på resande fot

Rymdteleskopet Gaia skickades upp 2013 och har sedan dess försökt kartlägga vår galax i tre dimensioner.

Det nya bilden har skapats under 22 månader där teleskopet från sitt kretslopp runt solen har fotograferat Vintergatan.

Du kan röra dig runt på egen hand i den interaktiva videon som ESA har skapat av data från Gaia.

Förutom att fotografera de många stjärnorna har teleskopet även mätt ljusstyrka, position på himlen, avstånd och rörelser över himlen för drygt en miljard av Vintergatans stjärnor.

Redan nu överraskar bilden astronomerna. Gaias observationer visar att många av stjärnorna i vårt grannskap inte alls uppför sig som vi trodde – trots att vi har studerat dem under lång tid.

Den interaktiva videon ovan visar hur stjärnorna rör sig i Vintergatan.

Alla astronomer kan titta

Bilden – som är i 3D – gör det möjligt att undersöka stjärnorna mycket mer detaljerat än vad man tidigare har kunnat göra. Och nu har även all insamlad data publicerats offentligt så att alla astronomer kan gå på upptäcktsfärd bland dem.

Förhoppningen är att astronomernas undersökningar kan leda till ny kunskap om vår galax, stjärnornas ursprung och deras utveckling.