Finns det stjärnor utanför galaxerna?

Stjärnorna är organiserade i galaxer, men finns det även ensamma stjärnor?

1 september 2009

Fram till 1990-talet kände man bara till ett fåtal exempel på stjärnor med tveksamt samband med närmaste galax, i synnerhet vår egen Vintergata. År 1997 upptäckte astronomerna emellertid med hjälp av Hubbleteleskopet inte mindre än 600 intergalaktiska stjärnor belägna i den så kallade Virgohopen av galaxer, som befinner sig omkring 50 miljoner ljusår härifrån. Det allra mest överraskande med det nya fyndet var antagandet att det sammanlagda beståndet av intergalaktiska stjärnor, inklusive de icke observerade, måste utgöra omkring en tiondel av hela Virgohopens massa, motsvarande cirka en biljon stjärnor som solen. De aktuella stjärnorna i Virgohopen är ljusstarka röda jättar, det vill säga stjärnor i ett sent utvecklingsstadium. Astronomerna försöker nu jämföra dessa intergalaktiska stjärnors grundämnessammansättning med den som karakteriserar stjärnorna inom galaxerna. På så sätt hoppas de få reda på varifrån de intergalaktiska stjärnorna kommer. Framför allt är det intressant om det visar sig att de helt enkelt bildats utanför galaxerna. Det kommer nämligen att vända helt upp och ned på våra föreställningar om på vilket sätt stjärnor bildas.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: