Explosioner skjuter ut stjärnor från Vintergatan

Galaxens snabbaste stjärnor uppstår i speciella ­su­per­no­va­ex­plo­sioner och nu vill astronomerna använda dem för exakta beräkningar av universums utvidgning.

© Nasa

Den europeiska rymdagenturens Gaiateleskop har levererat den hittills mest detaljerade bilden av Vintergatan, där 1,7 miljarder stjärnor lyser upp. Teleskopet har kartlagt rörelserna för 1,3 miljarder av dem.

En forskargrupp vid University of California i USA har kastat sig över de stora mängderna data med speciellt fokus på en typ av stjärnor: vita dvärgar som rör sig snabbare än 1000 kilometer per sekund.

Stjärnor suger stoft från sina partner

När en mindre stjärna som solen får slut på bränsle skrumpnar den och blir till en vit dvärg.

De förekommer ofta i par, och om en av dem har hög fart kan den ha haft en förhistoria som den ena hälften av ett stjärn­par.

Enligt astronomernas hypoteser kommer den ena av två vita ­dvärgar så småningom att börja dra till sig materia från sin partner.

Supernova skjuter i väg kompisen

När den är tillräckligt tung kommer den att kollapsa och explodera som en så kallad Ia-supernova, och dess partner skjuts iväg med hög fart. Nästan alla Ia-supernovor har samma ljusstyrka och kan därför användas för avståndsmätning i universum.

Om vi får större kunskap om dem kan vi ännu exaktare beräkna universums storlek och hur snabbt det utvidgas.

Explosion skickar i väg stjärna

När en vit dvärg kollapsar till en så kallad supernova skickar den våldsamma explosionen stjärnans partner mot galaxens gränser.

1: Två vita dvärgstjärnor kretsar allt närmare och snabbare runt varandra. De utgör rester av ett dubbelstjärnsystem och hålls bundna till varandra av gravitationen.

© NASA/ESA

2: Den ena stjärnan drar mer och mer materia till sig från sin partner och blir gradvis större och tyngre.

© NASA/ESA

3: Massan når en kritisk punkt och stjärnan som sugit till sig materia kollapsar och ­exploderar som en ­så kallad Ia-supernova.

© NASA/ESA

4: Explosionen skjuter iväg den andra vita dvärgen i en hastighet av flera tusen kilometer per sekund – tillräckligt för att ­stjärnan ska kunna komma loss från Vintergatan.

© NASA/ESA

###

Vita dvärgar slår alla hastighetsrekord

Forskargruppen fann tre vita dvärgar som stämmer med hypotesen. Den snabbaste av dem färdas genom ­galaxen­ i 2 400 kilometer per sekund – så snabbt att den så småningom lämnar vår galax, eftersom dess fart överstiger Vintergatans flykthastighet som är 1000 kilometer i sekunden.

Med hjälp av stjärnornas riktning och hastighet följde ­forskarna dem 100 000 år tillbaka i tiden, och det visade sig att ett av spåren ledde tillbaka till resterna av en supernovaexplosion. Det tolkar astronomerna som ett bevis för att deras hypotes är korrekt.