NASA/ESA

Andromeda har slukat Vintergatans systergalax

Den stora Andromedagalaxen har under sin livstid slukat en otalig mängd mindre granngalaxer, däribland Vintergatans lillasyster M32. Det visar en rekonstruktion som gjorts av amerikanska astronomer.

Om fyra miljarder år kommer Vintergatan att kollidera med vår stora granngalax, Andromeda.

Nu tror astronomer att en liknande kollision ägde rum för två miljarder år sedan, då Andromeda slukade Vintergatans systergalax. Resterna ser vi i dag som en liten satellitgalax till Andromeda: M32.

M32 är resterna av en stor spiralgalax

Andromeda och Vintergatan är de två största galaxerna i Lokala hopen, som har totalt 54 galaxer.

Under sin livstid på cirka tio miljarder år har Andromeda troligen slukat en rad mindre galaxer, men det har hittills varit omöjligt att rekonstruera hur stora de har varit och hur deras stjärnor fördelats i den större galaxen.

Andromedas lilla satellitgalax M32 (röd cirkel) var en gång en stor spiralgalax precis som Vintergatan. Nu finns bara kärnan av galaxen kvar. Den stora galaxen till höger om M32 är Andromedagalaxen.

Torben Hansen (CC)

Nu har dock en grupp forskare vid University of Michigan, USA, lyckats göra det med M32.

Forskarna upptäckte en ring av svagt lysande stjärnor i utkanten av Andromeda och misstänker att de kanske kan ha tillhört M32.

M32 är en liten galax, bara 6500 ljusår i diameter. Den har en massa motsvarande omkring tre miljarder gånger solens massa.

Forskarna gjorde en datorsimulering som vrider tiden tillbaka och visar en utveckling som överensstämmer med teorin att M32 kolliderade med Andromeda för två miljarder år sedan.

Vid kollisionen slets M32:s yttersta stjärnor loss och gick in i en bana runt Andromeda.

Kvar finns endast den innersta kärnan av den ursprungliga galaxen. Simuleringen visar också att M32 var den tredje största galaxen i Lokala hopen innan den kolliderade med Andromeda.