Galaxer

Spiralgalax i många färger

Galaxer virvlar runt

En galax är ett gigantiskt system av stjärnor, stoft, mörk materia och gaser, och allt binds av gravitation. Galaxer har olika storlek – vår egen galax, Vintergatan, tillhör exempelvis de större galaxerna. Det finns uppskattningsvis omkring 100 miljarder stjärnor i vår galax. Forskare kategoriserar galaxer efter deras visuella form. För närvarande finns det bara tre kategorier av galaxer: spiralgalaxer, elliptiska galaxer och oregelbundna galaxer. Gå på upptäckt bland våra artiklar och bli klokare på våra galaxer.

Mörk materia

Mörk materia tros vara partiklar som utgör 85 procent av all materia i universum. Forskarna har fortfarande mycket att lära om mörk materia, men de vet att materian måste ha en effekt på gravitationskraften.
Den mörka materiens existens förutsattes först när astrofysiska observationer konstaterade att galaxer roterar i så hög hastighet att gravitationskraften från himlakropparna inte är tillräcklig för att hålla ihop dem. Det måste helt enkelt finnas mer materia som har inverkan på gravitationskraften.
Namnet ”mörk materia” kommer av att materian inte interagerar med elektromagnetiska fält. Det innebär att mörk materia inte absorberar, reflekterar eller skickar ut någon form av elektromagnetisk strålning. Med andra ord sänder mörk materia inte ut mätbart ljus eller strålning. Därför är det – i nuläget – inte möjligt att direkt observera mörk materia.

Stjärnhimmel omgiven av mörk materia

© Shutterstock
Sida 1 / 3