Företag sprider din aska i rymden

30 kilometer över jordens yta utför ett engelskt företag bisättningar. De kallar det själva begravningar i rymden, trots att experter placerar gränsen till rymden betydligt högre upp.

© Ascension

"Våra kroppar är skapade av stjärnstoft och alla som har tittat upp och låtit sig trollbindas av ett oändligt universum förtjänar att återvända till himlen".

Så storstilat beskriver företaget Ascension Flights det. Det engelska företaget erbjuder nu att sprida dina jordiska kvarlevor i rymden.

Aska faller som snö

Företaget har ägnat år åt att utforma speciella heliumballonger, som kan lyfta upp askan efter döda kroppar på höjder som de flesta aldrig uppnår under sin livstid.

Ballongerna bär också en kamera så att anhöriga kan se hur askan bildar mönster på 30 kilometers höjd innan den faller ned som till exempel regndroppar och snökristaller.

Företaget förklarar att askan kommer ut i rymden så snart den passerar den så kallade Armstrong-gränsen vid 19 kilometers höjd.

Där blir trycket så lågt att människor bara kan överleva om de är iklädda en tryckdräkt.

Gränsen till rymden ligger högre upp

Men andra experter placerar gränsen till rymden mycket högre upp.

Organisationen FAI, som bestämmer standarden för flygning och rymdfart, sätter gränsen vid den så kallade Karmanlinjen på 100 kilometers höjd.

Där blir atmosfären så tunn att aerodynamiken upphör – luftfartslagstiftningen slutar och rymdfartslagarna tar över.

Över jorden är vår atmosfär indelad i fem skikt: troposfären, stratosfären, mesosfären, termosfären och exosfären.

Bara astronauter som har varit på månen har färdats högre än till termosfären, där den internationella rymdstationen, ISS, befinner sig.

En rymdbegravning med Ascension lyfter upp din aska till stratosfären.