United States Navy

Före detta underrättelseman under utfrågning: USA förfogar över ufon

Den amerikanska regeringen döljer bevis för att det finns intelligent liv i rymden, enligt David Grusch.

Frågan om det finns liv i rymden, och om den amerikanska regeringen döljer bevis för det, var nyligen i fokus under en utfrågning i Kongressen i Washington D.C.

Den före detta underrättelsemannen David Grusch berättade att han var övertygad om att USA:s regering döljer information om ufon – inte enbart för amerikanerna, utan även för Kongressen.

Detta rapporterar nyhetsbyrån AFP.

David Grusch är dessutom övertygad om att den amerikanska regeringen förfogar över ufon – eller UAP:er, som de oförklarliga objekten från rymden också kallas.

Och den kunskapen bär han med sig från sitt arbete som ledare för en UAP-studie, som inleddes av det amerikanska försvarsdepartementet.

Denna information har han fått från "trovärdiga personer" som har arbetat i USA:s tjänst i många år, förklarar David Grusch.

"Många av dem har delat med sig av övertygande bevis i form av fotografier, officiell dokumentation och klassificerade muntliga vittnesmål", berättade David Grusch när han vittnade under utfrågningen.

Han har dock inte själv sett UAP.erna.

Enligt den brittiska tidningen The Guardian berättade Grusch vidare under utfrågningen att man har hittat "icke-mänskliga" varelser på jorden.

USA har inte bara UAP:er i förvar. Landet har också haft reella program, i vilka de mystiska objekten har granskats, enligt Grusch. Dessa program har sträckt sig över flera årtionden.

Det innebär att USA har samlat in vrak och vrakdelar från UAP:er som har förolyckats. Därefter har tekniken i dem undersökts och man har försökt ta reda på hur de fungerar.

UAP är en förkortning av "unidentified anomalous phenomenon" – oidentifierade anomala fenomen.

Måste avböja att svara

Flera gånger under utfrågningen fick Grusch avböja att svara på de amerikanska politikernas frågor. I de fallen hänvisade han till att en del information är "klassificerad" – det vill säga konfidentiell – och inte kan omtalas i offentliga sammanhang.

David Grusch var inte det enda inkallade vittnet. Men han är den som har väckt största uppmärksamhet fram till utfrågningen.

När det amerikanska försvarsdepartementets UAP-studie vände han sig – som ledare av studien – till Kongressen med den information som han och hans kolleger hade till sitt förfogande.

Men enligt Grusch möttes han av hårt motstånd i Kongressen.

Studien kom enligt hans information fram till att USA besitter "en intakt och en delvis intakt" främmande farkost.

Efter 14 år lämnade Grusch sitt arbete inom den amerikanska underrättelsetjänsten i april i år.

Även David Fravor och Ryan Graves, som båda är före detta stridspiloter i amerikanska flottan hade kallats in som vittnen under utfrågningen.