Vilken exoplanet är närmast jorden?

Man hör ofta att astronomerna finner nya planeter som kretsar runt stjärnor utanför vårt eget solsystem. Vilken exoplanet ligger egentligen närmast oss?

Grøn Exoplanet i rummet
© Shutterstock

Den hittills närmaste exoplanet som astronomerna har upptäckt befinner sig endast elva ljusår bort. Den kretsar kring stjärnan Epsilon Eridani. Med en ålder av bara 800 miljoner år är Epsilon Eridani mycket yngre än solen och därför fortfarande omgiven av en skiva av stoft och gas. Där befinner sig en stor planet med en massa på 1,5 gånger Jupiters massa, som bara kallas ”Epsilon Eridani b”. Planeten har en avlång bana med en omloppstid på knappt sju år. Det finns möjligtvis också en mindre planet, men det är ännu osäkert. Av de omkring 300 exoplaneter vi i dag känner till befinner sig de flesta 50–500 ljusår bort. Det gör dem svåra att utforska, så därför vill astronomerna gärna hitta planeter, som kretsar runt stjärnor verkligt nära solen. Här har vi en lämplig kandidat, nämligen solens närmaste granne, det tredubbla stjärnsystemet Alfa Centauri, endast 4,3 ljusår bort. Alfa Centauri består av en gul stjärna av samma storlek och typ som solen och en lite mindre, orange stjärna. De båda stjärnorna kretsar runt varandra med en omloppstid på 80 år. På mycket stort avstånd från denna dubbelstjärna kretsar den tredje medlemmen, den lilla röda dvärgstjärnan Proxima Centauri. Tills för några år sedan ansåg man att dubbelstjärnor inte kunde ha planeter, men i dag känner astronomerna till 50 dubbelstjärnor med planeter. Vissa av dessa dubbelstjärnor har givetvis varsitt planetsystem, och det kan också vara fallet med de båda stora stjärnorna i Alfa Centauri. Astronomerna skall nu börja leta efter planeter kring dessa, och om de en dag hittar planeter där, kommer dessa exoplaneter sannolikt att bli de första målen, när vi lyckas sända rymdsonder mot andra stjärnor.