Rebelliska planeter trotsar astronomernas lagar

Baklänges, skevt och förskjutet. Exoplaneter kretsar runt stjärnor på många uppfinningsrika sätt som bryter astronoins lagar för hur planeter ska uppföra sig runt en sol.

EXOPLANETER

På andra platser i galaxen finns planeter som bryter astronomernas alla lagar för hur en planet ska kretsa runt en stjärna.

© Nicolai Aarøe/Shutterstock

I solsystemet härskar ordning och reda. Planeterna kretsar i fina, cirkulära banor runt solen, ligger på samma plan och vrider sig i samma riktning som vår stjärna.

Enligt astronomernas teorier ska andra planetsystem vara lika välstrukturerade eftersom alla har skapats ur en skiva av stoft och gas och kretsar runt en ung stjärna som roterar åt samma håll.

Men andra platser i galaxer har det uppstått ett astronomiskt vilda västern där planeterna kretsar runt stjärnorna i kaotiska banor.

Exempelvis har exoplaneten HD 80606b ett avlångt kretslopp där det största avståndet till stjärnan är flera gånger längre än det minsta.

Längst bort befinner sig planeten på samma avstånd från sin stjärna som jorden gör från solen – men i kretsloppets andra ytterlighet kommer planeten under en dag riktigt nära solen och värms upp drygt 800 grader.

Nu har astronomerna tagit fram en helt ny teori som kan förklara varför exoplaneterna bryter mot de astronomiska lagarna.

Möte ändrar banor

I sin ungdom var kanske de kaotiska planetsystemen möjligtvis lika laglydiga som solsystemet. Men så hamnar två gigantiska gasplaneter så nära varandra i sina banor att de nästan kolliderar.

Deras ömsesidiga gravitation slungar iväg kloten ur kurs och in i nya, märkliga kretslopp. Därifrån kan gasjättarna även kasta runt andra, mindre planeter i stjärnstystemen.

I andra laglösa planetsystem kretsar planeten skevt i förhållande till solens ekvator eller motsatt håll i förhållande till stjärnan.