Tre solar kretsar runt gåtfull exoplanet i ett avlägset solsystem

Planeter i andra solsystem än vårt eget kan bete sig konstigt. En planet har tre solar och borde inte ens kunna existera.

Planeter: Tre stjerner og gådefuld

Cirka 1 800 – så många planeter i andra solsystem har astrofysiker vetskap om i dagsläget. Planeterna, som kallas exoplaneter, beter sig helt annorlunda mot de planeter som finns i vårt solsystem.

Exoplanet har tre solar

Astronomerna har exempelvis hittat en jättestor gasplanet, kallad HD 188753 Ab, som kretsar runt en av stjärnorna i ett trestjärnigt solsystem.

Så här skulle solnedgången se ut om du stod på gasplanetens yta:

HD 188753 Ab kretsar närmare sina solar än andra planeter

Exoplaneten utmärker sig, bland annat eftersom den kretsar väldigt nära en av de te solarna. Ett år på HD 188753 Ab varar bara 3,3 dygn. De två andra stjärnorna, som roterar runt varandra, kretsar längre ut.

Se hur stjärnsystemet är uppbyggt här.

Planeterna är överraskande stabila

Upptäckten att det finns planeter ute i universum som kretsar mycket nära sin stjärna, tyder på att planeterna är mer stabila än vad fysikerna hittills har trott. Enligt den klassiska teorin om hur planeter bildas borde jätteplaneter som HD 188753 Ab inte ens kunna existera så nära en stjärna.

För det första borde det inte vara möjligt för planeten att bildas så nära sin stjärna, eftersom det enligt teorierna inte borde finnas tillräckligt med material just här för att något så stort skulle kunna bildas.

Dessutom bör en gasplanet inte kunna existera så nära en stjärna utan att brinna upp.

Följ med och utforska universums gåtfulla planeter

Egentligen finns det inget främmande solsystem i universum som liknar vårt solsystem – oftast har de betydligt färre planeter och många av planeterna är enorma, mycket större än solsystemets största planet, Jupiter.

Även om det fortfarande finns många olösta frågor när det gäller upptäckten av exoplaneterna har forskarna nu en teori om hur de "märkliga" planeterna har bildats.

Lär dig mer om de gåtfulla exoplaneternas födsel i vår artikel: