Shutterstock
Exoplaneter i rymden

På 50 av de 5 000 kända exoplaneterna kan det finnas liv

De flesta exoplaneter som astronomerna har hittat skiljer sig väldigt mycket från jorden, och av de jordliknande planeterna är bara ett fåtal beboeliga. Av alla kända exoplaneter har bara omkring en procent chans för liv.

För 30 år sedan visste astronomerna inte om det fanns planeter runt andra stjärnor än solen, men en ny generation teleskop har lärt dem mycket.

År 2022 översteg antalet kända exoplaneter 5 000 och i dag tror forskarna att de flesta stjärnorna på himlavalvet har planeter i omloppsbana.

I sökandet efter liv fokuserar forskarna naturligt nog på planeter som kan ha villkor som påminner om dem på jorden. De bästa kandidaterna finns därför bland stenplaneter och så kallade superjordar, som kan väga upp till tio gånger mer än vår egen planet.

Dessutom måste exoplaneterna ligga på lagom långt avstånd från sin stjärna, så att temperaturen möjliggör flytande vatten på ytan. Än så länge känner vi till 21 stenplaneter och 38 superjordar som uppfyller det kravet.

Men det finns så klart många fler. Vi har fortfarande bara börjat hitta exoplaneterna, så det verkliga antalet beboeliga planeter i Vintergatan är sannolikt hundratals miljoner.

STENPLANETER

Jämförelse med jorden
© Shutterstock

187 liknar jorden

Typ: Fyra procent av de kända exoplaneterna är ungefär lika stora som vår egen planet. Liksom jorden består de troligen av en metallkärna omgiven av sten, och på ytan kan de ha kontinenter och oceaner.

Storlek: Mindre än 1,25 gånger jordens diameter och under tre gånger jordens massa.

Möjlighet till liv: Med rätt atmosfär kan jordliknande stenplaneter i den beboeliga zonen ha liv.

SUPERJORDAR

Superjordar – större än jorden
© Shutterstock

1 572 är superjordar

Typ: Trettioen procent av exoplaneterna är större än jorden, men mindre än Neptunus. Dessa så kallade superjordar kan vara stenplaneter, eventuellt med djupa, globala oceaner, men det är också möjligt att de huvudsakligen består av gas.

Storlek: Från 1,25 till 2 gånger jordens diameter och från tre till tio gånger jordens massa.

Möjlighet till liv: Om superjordens atmosfär inte är alltför tjock kan det finnas liv på den, eventuellt i en stor ocean.

ISJÄTTAR

Exoplaneter som påminner om Neptunus och Uranus
© Shutterstock

1 767 påminner om Neptunus

Typ: Trettiofem procent av exoplaneterna påminner om Uranus och Neptunus, åtminstone storleksmässigt. De kan ha en kärna av metall och sten, en mantel av metan, vatten och ammoniak och en tät atmosfär som domineras av väte och helium.

Storlek: Från två till sex gånger jordens diameter och från 10 till 40 gånger jordens massa.

Möjlighet till liv: I den täta atmosfären är trycket så högt att livet har mindre goda förutsättningar.

GASPLANETER

Exoplaneter som är gasjättar
© Shutterstock

1 512 är gasjättar

Typ: Trettio procent av exoplaneterna är gasjättar som Saturnus eller Jupiter. De består huvudsakligen av väte och helium, som i planeternas inre är flytande på grund av det höga trycket.

Storlek: Över sex gånger jordens diameter och drygt 40 gånger jordens massa.

Möjlighet till liv: Utan en fast yta och flytande vatten har livet dåliga förutsättningar, men gasjättarna kan ha stora månar där liv kan frodas.

Nu letar vi efter liv på exoplaneterna

James Webb-teleskopet
© NASA-GSFC/Adriana M. Gutierrez/CI Lab/Shutterstock

De 5 000 exoplaneter som vi hittills har upptäckt är fortfarande okända världar, för vi har bokstavligt talat bara sett deras skugga. Men det kan det nya James Webb-teleskopet ändra på. Med en genial teknik kan teleskopet visa om det finns tecken på liv i planeternas atmosfärer. Se hur här.