ESO/N. Bartmann/spaceengine.org

Mystiskt solsystem bryter mot alla regler

Astronomer har upptäckt ett solsystem med gasjättar som enligt teorierna om planetbildning inte borde kunna existera.

Femhundra ljusår från oss finns ett solsystem som utmanar astronomernas teorier om hur planeter bildas runt en ung stjärna.

Stjärnan CI Tau är bara två miljoner år gammal, men trots det har den redan fyra stora gasplaneter i bana.

Astronomer från University of Cambridge i England har undersökt solsystemet närmare med hjälp av ALMA-teleskopet i Chile. Teleskopet består av 66 antenner som tillsammans kan fånga upp väldigt svag strålning från kalla objekt.

© Mikkel juul jensen & Amanda Smith/Institute of Astronomy

Tre planeter trotsar teorierna

Gasplaneterna runt stjärnan CI Tau överraskar var och en på sitt sätt. Enbart avståndet från den innersta till den yttersta är större än vilka man sett i något annat solsystem.

För nära

En planet tio gånger tyngre än Jupiter kretsar endast 60 miljoner kilometer från CI Tau. En gasjätte borde inte kunna uppstå så nära sin stjärna.

För stor

Stjärnan är två miljoner år gammal men har trots det planeter stora som Saturnus. De borde inte ha hunnit dra till sig så stora mängder gas.

För långt ute

Den yttersta gasjätten ligger 60 miljarder kilometer från stjärnan. Enligt teorierna kan en gasplanet i Saturnus storlek inte bildas på så stort avstånd.

Varm planet överraskar

Särskilt den innersta planeten runt CI Tau har överraskat astronomerna.

Den är en så kallad varm Jupiterplanet, som kretsar nära stjärnan och som har en mycket kort omloppstid. Varma Jupiterplaneter är som regel flera hundra miljoner år gamla.

Hittills har förklaringen på gasjättarnas placering varit att de inte bildats runt stjärnan utan är främmande planeter, som fångats in av stjärnans gravitation.

CI Taus mycket låga ålder gör dock denna förklaring osannolik.

Mysterierna hopar sig

Ett annat mysterium är de två yttersta planeterna, som är av Saturnus storlek men inte borde ha hunnit så långt i sin utveckling.

Dessutom ligger den yttersta planeten långt från stjärnan, där så stora planeter inte borde kunna bildas.

Antingen har planeterna påverkat varandra med sin gravitation så att den varma Jupiterplaneten tvingats nära stjärnan och de båda andra slungats utåt. I annat fall måste teorierna om bildningen av gasplaneter skrivas om.