Shutterstock

Mystiska radiosignaler tyder på dolda exoplaneter

Radioteleskop har aldrig tidigare kunnat registrera signaler från avlägsna stjärnor. Förrän nu. Med hjälp av världens största radioteleskop har forskare fångat upp signaler från 19 röda dvärgstjärnor som döljer en ännu större upptäckt.

I flera decennier har forskare hoppats på att kunna hitta exoplaneter med hjälp av radioteleskop, men på grund av brist på utrustning har detta inte varit möjligt.

Men enligt nyligen publicerad forskning i Nature och The Astrophysical Journal Letters står vi nu inför ett genombrott.

Med hjälp av världens största radioteleskop, LOFAR (Low Frequency Array), har forskare i Nederländerna nu fångat upp signaler från 19 avlägsna röda dvärgstjärnor.

Den röda dvärgstjärnan är den vanligaste stjärnan i universum, och forskare har tidigare registrerat signaler från röda dvärgstjärnor med magnetisk aktivitet. Radiosignaler från denna typ av stjärna är i sig inte spektakulära.

En röd dvärgstjärna såsom forskare föreställer sig att de ser ut.

© Shutterstock

Men i detta fall har forskare också fångat upp radiosignaler från fyra magnetiskt inaktiva röda dvärgstjärnor. Enligt forskare är den mest troliga orsaken polarsken från en exoplanet.

Forskarnas hypotes är att polarskenet fungerar på samma sätt som Jupiter och dess måne Io. Här härstammar polarskenet från Ios många vulkaner, som skickar gaser ut i rymden och därmed skapar polarsken.

"Vi kan inte med hundra procents säkerhet säga att de fyra stjärnorna som vi tror har planeter faktiskt har planeter, men vi kan säga att en interaktion mellan en planet och en stjärna är den bästa förklaringen till vad vi ser", säger radioastronomen Joseph Callingham till Space.com.

Forskarnas nästa steg är att använda LOFAR för att analysera flera av de potentiella planeterna för att hitta mönster i radiosignalerna. Forskare förväntar sig att kunna fånga upp radiosignaler från en exoplanet varje gång den passerar området mellan jorden och den stjärna som exoplaneten tillhör.