Liv kan hoppa mellan planeter i nyfunnet exoplanetsystem

Minst tre av planeterna i det nyfunna TRAPPIST-1-systemet kan hysa liv, och troligen ligger planeterna så nära varandra att eventuellt liv kan hoppa mellan dem.

Exoplaneter

Ett nyupptäckt planetsystem liknar vårt, men deras sol är mindre och därför kallas den för dvärgstjärna.

På jordens astronomiska bakgård, bara 40 ljusår bort, har forskare upptäckt ett planetsystem med sju planeter i banor nära den röda dvärgstjärnan TRAPPIST-1.

Minst tre av planeterna ligger i stjärnans beboeliga zon, även kallad guldlockzonen, där det finns sannolikhet för liv.

Om liv har uppstått på någon av planeterna finns det enligt en forskargrupp vid Harvard University i USA stor chans för att livet har spridit sig till de andra planeterna i guldlockzonen, eftersom planeterna i systemet befinner sig väldigt nära varandra.

Stoft med mikroorganismer sprider sig

Den röda dvärgstjärnan är betydligt mindre och kallare än vår sol, och det gör att hela planetsystemet är litet.

Hypotetiskt skulle exempelvis ett meteoritnedslag på en planet med liv kunna sprida stoft från ytan ut i rymden. Stoftet, som innehåller mikroorganismer, regnar sedan ned över de andra planeterna i närheten och skapar möjligheter för att liv uppstår även på dem.

Denna hypotes kallas panspermihypotesen.

Sannolikheten för liv är stor

Det lilla exoplanetsystemet består av sju jordliknande stenplaneter. Av dem ligger minst tre i den så kallade guldlockzonen där förhållandena är optimala för att söka efter liv.