NASA/JPL
Neptun, voyager

Försvunna planeter har förlorat gasen

Det finns i princip nästan inga planeter i universum som är dubbelt så stora som jorden. Nu tror astronomer att förklaringen är att planeter av denna storlek förlorar sin atmosfär och förtvinar.

I dag vet vi att det finns planeter runt nästan alla stjärnor på himlen. I skrivande stund har vi hittat 4 401 av dessa så kallade exoplaneter och det är inte överraskande att storleksvariationen är stor.

De största är större än gasjätten Jupiter – de minsta är mindre än Merkurius, solsystemets minsta planet.

Men fördelningen är inte jämn. 2017 upptäckte astronomer att nästan alla planeter i storleksordningen 1,5-2 gånger jordens diameter uppenbarligen har försvunnit och experter har inte kunnat förklara orsaken bakom storleksglappet.

Men nu har forskare från amerikanska Flatiron Institute presenterat en rimlig förklaring. Storleken är helt enkelt inte hållbar.

Atmosfären sipprar bort

Alla kända planeter som är upp till cirka 1,5 gånger jordens storlek är stenplaneter och alla planeter som är mer än dubbelt så stora som jorden är gasplaneter.

I vårt solsystem är den minsta gasplaneten Neptunus, som är cirka fyra gånger större än jorden, men runt andra stjärnor finns gasplaneter med en diameter på cirka 2,5 gånger jordens diameter.

Den nya teorin säger att gasplaneter som är mindre än detta helt enkelt inte klarar att hålla ihop på egen hand. Atmosfären sipprar bort under en period av miljardtals år och lämnar kvar en liten, solid kärna.

På så sätt hoppar de små gasplaneterna över storleksglappet och omvandlas istället till små stenplaneter.

Trevor David är en av forskarna bakom teorin, och han betonar att det är en viktig poäng att planeter inte är statiska objekt när de en gång bildats. De kan ha en dynamisk livslängd där deras egenskaper förändras drastiskt över tiden.