Shutterstock

Astronomer hittar kopia av jorden och solen

Den bästa platsen att söka efter liv ligger 3000 ljusår bort. Där har forskare hittat den perfekta kombinationen av planet och stjärna.

För första gången har astronomer hittat en jordliknande planet som kretsar runt en solliknande stjärna.

Det främmande solsystemet ligger mer än 3000 ljusår från oss, och 2014 upptäcktes två stora planeter nära stjärnan. Nu har en forskargrupp från Max Planck-institutet i Tyskland studerat de båda planeternas banor närmare och upptäckt att de påverkas av ytterligare två planeter, som ligger längre ut.

Den ena, som har fått namnet KOI-467.04, är en stenplanet precis som jorden, men nästan dubbelt så stor. Den ligger på så perfekt avstånd till stjärnan, att det kan existera flytande vatten på ytan.

Stjärna och planet är det optimala paret

Planeten KOI-467.04 ligger inom den beboeliga zonen (grönt), där temperaturen är perfekt för att den ska kunna rymma flytande vatten.

Kepler-160

Storlek:
10 procent större än solen.

Yttemperatur:
5200 °C (Solens är 5500 °C).

Ljusstyrka:
3,9 x 10^26 watt (som solens).

1

KOI-467.04

Storlek:
1,9 gånger jordens.

Medeltemperatur:
5 °C (Jordens är 15 °C).

Omlopp runt stjärna:
378 jorddygn.

2
© René Heller/MPS

Under de senaste 28 åren har astronomer hittat mer än 4000 planeter i främmande solsystem. Därför vet vi att planetsystem är mycket vanliga Vintergatan, men samtidigt även att den kombination som solen och jorden utgör är mycket sällsynt.

Stjärnan är solens spegelbild

Antingen ligger de jordliknande planeterna för nära eller för långt ifrån sin egen stjärna. Och i de fall då avståndet är perfekt, så är stjärnan av fel typ.

Oftast är det en så kallad röd dvärgstjärna, och den gör det svårt för liv att uppstå och trivas. Röda dvärgstjärnor skickar ut kraftfulla solutbrott, som grillar planeterna i närheten.

Den nyfunna planeten kretsar runt stjärnan Kepler-160, som är av samma slag som solen. Den är bara tio procent större i diameter och ytans temperatur ligger på 5200 °C – bara 300 grader kallare än solen.

Forskarna har räknat ut att planeten därmed har en medeltemperatur på fem grader, om den har en atmosfär med naturlig växthuseffekt.