Artificiell intelligens hittar ny planet

Hittills har Nasa bara känt till sju planeter i solsystemet Kepler-90, men nu har en artificiell intelligens gått igenom gamla ljussignaler och hittat en åttonde planet.

© NASA

Nasa har just offentliggjort fyndet av en ny, åttonde planet som kretsar kring en stjärna med namnet Kepler-90, 2 545 ljusår från jorden.

En dator med artificiell intelligens har letat igenom Keplerteleskopets arkiv och hittat planeten Kepler-90i, som forskarna hade förbisett.

I och med den åttonde planeten blir Kepler-90 det första planetsystem som hittats som är lika stort som vårt solsystem.

Träning gav dator analytiskt sinne

Exoplaneter som Kepler-90i hittas genom att forskare iakttar ljussken från andra stjärnor än solen.

Varje gång en planet passerar framför sin stjärna försvagas ljuset från stjärnan, vilket våra teleskop registrerar. Men eftersom datamängden är stor och ljusskillnaderna små kan det vara svårt för forskarna att upptäcka alla exoplaneter.

Därför kom forskarna på idén att lära en dators artificiella intelligens att analysera Keplerteleskopets databank.

Först fick datorn i uppgift att gå igenom 15 000 tidigare analyserade signaler från teleskopet. På så vis lärde den sig att känna igen mönster från exoplaneter framför en stjärna.

Efteråt analyserade maskinen svagare signaler, och hittade då den nya planeten i systemet Kepler-90.

###

Planeten finns i ett kompakt solsystem

Samtliga åtta planeter i systemet Kepler-90 har närmare till sin sol än vad jorden har till solen.

Temperaturerna är därför mycket höga, vilket innebär att forskarna inte räknar med att hitta något liv runt Kepler-90.

Datorns upptäckt visar dock att det kanske går att hitta nya exoplaneter i redan kända beboeliga solsystem.