5 saker som gör Proxima B till den perfekta kolonin

Vatten och drägliga temperaturer. Solsystemets närmaste granne, planeten Proxima B, kan vara det bästa stället att bygga den första kolonin utanför solsystemet på. Läs här varför.

JORDNÄRA

Proxima B ligger både nära jorden och har många likheter med vår planet.

© Planetary Habitability Laboratory/University of Puerto Rico at Arecibo

1. Planeten påminner om jorden

© M. Kornmesser/ESO

Proxima B är en stenplanet, precis som jorden, men den är cirka 30 procent mer massiv och eventuellt något större. Astronomerna antar att planeten har en radie som är cirka 80-150 procent av jordens radie.

2. Restiden dit är kort

Proxima B kretsar runt stjärnan Proxima Centauri, som befinner sig endast 4,2 ljusår från jorden. Även om avståndet är 271 000 gånger större än avståndet mellan jorden och solen, så innebär det att Proxima B är solsystemets närmaste granne.

Just därför är Proxima B en uppenbar destination, och med utvecklingen av nya snabbare farkoster – som exempelvis drivs av antimateria – kan restiden minskas till blott sju år.

3. Det finns – kanske – vatten på planeten

© M. Kornmesser/ESO

Proxima B ligger i den beboeliga zonen, endast 7,3 miljoner kilometer från sin stjärna Proxima Centauri. Det är relativt nära, men inte så nära att den blir bränd, eftersom dess stjärna är en röd dvärg som både är mindre och kallare än vår sol.

Avståndet till stjärnan innebär att Proxima B förmodligen är låst i sin rotation runt stjärnan och alltid vänder samma sida mot den. I så fall är dagsidan över 100 °C varm, medan hård permafrost rasar på nattsidan. Om så är fallet kommer vatten endast att kunna existera i gränsområdet mellan de båda sidorna.

Men det kan också vara så att planeten roterar. Om den gör det påminner planetens temperaturer om jordens och innebär således att det kan finnas flytande vatten där.

4. Atmosfär skyddar – kanske – planeten

Dvärgstjärnan Proxima Centauri avger stora mängder strålning och planeten Proxima B utsätts för 400 gånger mer röntgenstrålning än jorden. Men ett tjockt molntäcke och en atmosfär kan skydda mot de skadliga partiklarna.

Om planeten roterar snabbt kan den dessutom omges av ett kraftigt magnetfält som avlänkar strålningen.

5. Astronomer kan utforska planeten

© ESO

Under de kommande åren kommer rymd- och landbaserade teleskop - däribland Extremely Large Telescope i Chile - att undersöka atmosfärens tjocklek, magnetfältets styrka och ytans egenskaper, som således kommer att vara kända långt innan det är dags för det första bemannade uppdraget.