Exoplanet kan ha de villkor som krävs för liv

Forskare vid Nasa har hittat kolbärande molekyler som metan och koldioxid på exoplaneten K2-18 b.

Eksoplaneten K2-18 b ble oppdaget i 2015 og er 8,6 ganger så stor som jorden.

© ESA/Wikimedia Commons

Forskare vid den amerikanska rymdorganisationen Nasa har upptäckt att en exoplanet har potentialen för de villkor som krävs för liv.

Det skriver nyhetsbyrån dpa.

Med hjälp av James-Webb-rymdteleskopet har forskarna hittat kolbärande molekyler som metan och koldioxid på exoplaneten K2-18 b.

En exoplanet är en planet som kretsar runt en annan stjärna än solen.

Fyndet är enligt Nasa speciellt intressant därför att flera astronomer tror att planeter med dessa molekyler är "lovande miljöer i jakten på att hitta liv".

"Våra resultat understryker vikten av att överväga olika beboeliga miljöer i vårt sökande efter liv på andra platser", förklarar Nikku Madhusudhan, astronom vid Cambridges universitet, som är huvudpersonen bakom upptäckten.

Höga mängder av metan och koldioxid samt låga värden av ammoniak stöder astronomernas hypotes om att det kan finnas ett hav under exoplanetens väterika atmosfär.

Kräver mer forskning

Forskarna tror sig också kanske ha påvisat molekylen dimetylsulfid på exoplaneten, men det kommer att kräva mer forskning för att slutgiltigt klarlägga, enligt Nasa.

På jorden produceras dimetylsulfid uteslutande av liv. Huvuddelen av molekylen kommer från fytoplankton i havsmiljöer.

Även om K2-18 b ligger i den beboeliga zonen och rymmer kolbärande molekyler innebär det inte nödvändigtvis att exoplaneten kan stöda liv, enligt Nasa.

Exoplaneten K2-18 b upptäcktes 2015 och är 8,6 gånger större än jorden.

Planetens storlek tyder på att den innehåller en stor mantel av högtrycksis, precis som planeten Neptunus, men med en tunnare och väterik atmosfär och en havsyta.

Det är dock möjligt att havet är för varmt för att exoplaneten ska vara beboelig.

Ett lovande steg

Forskarna ska nu fortsätta undersöka i miljön på K2-18 b.

"Målet är att identifiera liv på en beboelig exoplanet. Det skulle förändra vår syn på vår plats i universum", förklarar Madhusudhan.

"Våra resultat är ett lovande steg mot en djupare förståelse av Hycean-världar i detta sökande."

År 2021 fångade Hycean-planeter astronomers uppmärksamhet som potentiella hemvister för liv i rymden.

Dittills hade forskare i sitt sökande efter liv i rymden främst forskat planeter med jordliknande atmosfär, storlek, massa och temperatur.

Hycean-planeter kännetecknas av att de är varma, täckta av oceaner, kan vara avsevärt mycket större än jorden och att deras atmosfär är rik på väte.