Shutterstock

Här är bevisen för stora smällen

Astronomer har tre starka argument för varför stora smällen var begynnelsen till allt som någonsin har existerat i universum.

Teorin om Big Bang

Man kan aldrig bevisa en vetenskaplig teori utan bara försöka motbevisa den.

Teorin om Big Bang vilar på tre pelare, som på varsitt sätt har övertygat de flesta astronomer om att den ger den hittills bästa beskrivningen av universums utveckling.

1:a pelaren: Universums utvidgning

Den första pelaren är universums utvidgning, som följer den så kallade Hubble-lagen. Astronomerna har observerat hur galaxerna rör sig bort från varandra och har därför mycket logiskt räknat tillbaka till den tidpunkt då all materia var samlad i en punkt.

2:a pelaren: Fördelning av grundämnen i universum

Den andra pelaren är fördelningen av grundämnen i universum. Universum består av tre fjärdedelar väte och en fjärdedel helium plus en mycket liten del tyngre grundämnen. Enligt Big Bang bildades väte först. Efter ett par minuter omvandlades en del av detta väte till helium i en serie kärnreaktioner.

Dessa reaktioner upphörde efterhand som materian förtunnades och spreds, och beräkningar ger just den fördelning av väte och helium som vi observerar.

3:e pelaren: Bakgrundsstrålningen

Den tredje pelaren är bakgrundsstrålningen, som når oss från alla riktningar. Enligt Big Bang-teorin uppstod denna strålning, då universum var 380 000 år gammalt och hade kylts ned till en temperatur på omkring 3 000 grader.

I dag ser vi strålningen vid en temperatur på knappt tre grader över den absoluta nollpunkten. Det beror på att universum har utvidgats mer än 1 000 gånger sedan strålningen blev till för miljarder år sedan.