Var i universum skedde Big Bang?

Vet man var i universum Big Bang ägde rum?

Where did big bang happen

Ett av de stora missförstånden kring Big Bangär att det var en explosion som ägde rum i en redan existerande rymd. Så var inte fallet. Vid Big Bang skapades både tid och rum.

Före Big Bang fanns inget universum

Vi kan bäst förstå detta genom en analogi, där universum jämförs med en ballong som blåses upp. I denna analogi är universum ballongens yta. Vid Big Bang tog ballongen ingen plats – det fanns inget universum. Utifrån denna analogi kan vi se att det inte kan finnas något centrum för utvidgningen i vårt universum. Centrum för ballongens utvidgning är ju inne i ballongen och inte på ytan.

LÄS OCKSÅ: Vilka bevis finns det för Big Bang?

Big bang skedde överallt och ingenstans

Å andra sidan kommer varje iakttagare på ytan att uppleva att alla galaxer avlägsnar sig, då ballongens yta hela tiden växer. Detta gäller överallt på ytan, och iakttagaren kan hävda att han själv står i centrum för utvidgningen. Därför är svaret att Big Bang ägde rum överallt – och på samma gång ingenstans – i universum.