Stora smällen fyller år: Grattis på 70-årsdagen!

Det synliga universum föddes med en öronbedövande smäll för knappt 14 miljarder år sedan. Det är den mest vedertagna teorin om skapelsen av allt det vi känner till. Men det skulle gå knappt 14 miljarder år innan en försmådd astronom gav teorin det namn vi i dag använder: Teorin om stora smällen.

För cirka 13,8 miljarder år sedan exploderade en liten punkt – en så kallad singularitet – och skapade universum, som vi känner det i dag.

Det är den mest vedertagna teorin om hur vårt universum skapades, och den 28 mars 1949 fick den det namn som vi använder i dag: Teorin om stora smällen.

Teorin presenterades för första gången av den belgiske prästen och astronomen Georges Lemaître 1931. Han beskrev hur universum hade en begynnelse och att begynnelsen uppstod när en "uratom" exploderade.

Skeptiker ansåg att teorin var religiös

Lemaîtres teori fick en blandad mottagning i astronomiska kretsar. Teorin kunde förklara astronomen Edwin Hubbles observationer om att universum konstant expanderar.

Georges Lemaître

Den belgiske prästen Georges Lemaître var upphovsmannen till det vi i dag kallar stora smällen-teorin. Själv kallade han den "Hypotesen om uratomen".

Men teorin mötte också stor skepsis bland astronomer som ansåg att det var irrationellt och ovetenskapligt att tro att universum hade en begynnelse.

Skeptikerna menade att Lemaîtres teori grundades i hans religiösa övertygelse och var ett försök att visa att en gud hade skapat universum.

Ny teori gör universum oändligt

Den brittiske astronomen Fred Hoyle tillhörde de främsta skeptikerna av Lemaîtres teori.

I ett motsvar beskrev han den så kallade Steady State-teorin, som beskriver hur universum är oändligt, att det inte har en begynnelse och att det skapas ny materia fortlöpande i takt med universums expansion. En teori som sedan dess har motbevisats.

Diskussionerna rasade mellan anhängare av de olika teorierna under flera år.

These theories were based on the hypothesis that all the matter in the universe was created in one big bang at a particular time in the remote past. – Fred Hoyle. Brittisk astronom och stora smällen-förnekare, som gav teorin dess namn.

Stora smällen föds

År 1949 fick Fred Hoyle ett radioprogram på den brittiska radiokanalen BBC.

Den 28 mars gick han ut i etern för att tala om de olika teorierna om universums födelse – och huvudsakligen för att försvara sin egen Steady State-teori.

Under sändningen sade han att:
”Dessa teorier baseras på hypotesen att all materia i universum skapades med en stor smäll vid en viss tidpunkt i ett avlägset förflutet.”

Orden hänvisade till teorin om att universum skapades i en explosion vid en given tidpunkt. Det var första gången som Lemaîtres teori benämndes som the Big Bang.

Fred Hoyle
© Cardiff University/ESA

Fred Hoyle lurades på Nobelpriset

80-talet gjorde stora smällen folklig

BBC tog till sig uttrycket och stationen kallade nu Lemaîtres teori för stora smällen-teorin både i skrift och i etern.

Under det tidiga 1960-talet började namnet på allvar att dyka upp i vetenskapliga avhandlingar, men det var först under 1980-talet som allmänheten började använda begreppet stora smällen.

Hoyle gav aldrig upp

Sedan Georges Lemaîtres först beskrev sin teori 1931 har det funnits ett överflöd av vetenskapliga bevis för att han sannolikt hade rätt.

Fred Hoyle skulle dock aldrig erkänna teorin. Han justerade sin egen Steady State-teori, så att den kunde ta med de bevis som stödde stora smällen-teorin i beräkningen.

Den kontroversielle brittiske astronomen avled 2001 – säker i sin tro på att universum var oändligt.

GÅ PÅ UPPTÄCKT I VETENSKAPEN BAKOM STORA SMÄLLEN