Theory Bubble Universe

Kan Big Bang ha inträffat flera gånger?

Big bang:I sin klassiska version börjar universum med ett Big Bang, men är händelsen då tid och rum skapades unik?

30 april 2013

När naturlagarna styr, upprepas händelser

Kosmologer som arbetar med universums struktur och utveckling över tid tycker inte om enstaka händelser utan förklaring. Det är inte så naturen arbetar.

Normalt sätter naturlagar ramar för händelser, som äger rum på många ställen – till exempel uppkomsten av stjärnor och planeter, som uppstår i stort antal överallt där möjligheterna finns. Det ligger nära till hands att överföra samma tanke till kosmologin: Big Bang är inte en enstaka händelse utan i själva verket bara en av ett oändligt stort antal Big Bangs, som skapar varsitt universum.

Är vi del av ett "multiversum"?

Normalt skulle denna typ av teorier förkastas som rena spekulationer, eftersom forskarna inte har någon möjlighet att påvisa existensen av andra universum än vårt eget. Under senare år har forskarna emellertid börjat tala om bland annat ett ”multiversum”, alltså en samling av universum. Det började 1973, när fysikern Brandon Carter införde den så kallade antropiska principen i kosmologin, som enkelt uttryckt är en förundran över att naturlagarna är så fint anpassade att liv kan uppstå och utvecklas.

Konstruerat för att hysa liv

Under de följande åren blev forskarna allt mer klara över hur otrolig denna finjustering är – om värdet av en lång rad naturkonstanter ändrades endast några få promille, skulle livet inte existera. Det har lett till en hypotes om att universum redan innehåller de rätta lagarna och naturkonstanterna och på så sätt är konstruerat för att hysa liv – antingen genom att återanvända ett tidigare universum eller genom att ”föröka” sig.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: