Kan stora smällen ha inträffat flera gånger?

Stora smällen: I sin klassiska version börjar universum med stora smällen, men är händelsen då tid och rum skapades unik?

Stora smällen: I sin klassiska version börjar universum med stora smällen, men är händelsen då tid och rum skapades unik?

Shutterstock

Kosmologer som arbetar med universums struktur och utveckling över tid tycker inte om enstaka händelser utan förklaring. Det är inte så naturen arbetar.

Normalt sätter naturlagar ramar för händelser, som äger rum på många ställen – till exempel uppkomsten av stjärnor och planeter, som uppstår i stort antal överallt där möjligheterna finns.

Det ligger nära till hands att överföra samma tanke till kosmologin: Stora smällen, eller Big bang är inte en enstaka händelse utan i själva verket bara en av ett oändligt stort antal stora smällar, som skapar var sitt universum.

Fysiker: Universum är bara ett av många

Vanligtvis skulle sådana hypoteser avfärdas som rena spekulationer, då man inte har någon möjlighet att påvisa existensen av andra universum än vårt eget.

På senare år har kosmologerna dock bland annat börjat utveckla hypotesen om ett “multiversum”, alltså en samling av flera universum.

Det började år 1973 då fysikern Brandon Carter införde den antropiska principen i kosmologin – en förundran över att naturlagarna passar så bra att liv kan uppstå och utvecklas.

Den ryskamerikanske teoretiske fysikern Andrei Linde har formulerat hypotesen om att universum hela tiden skapar nya universum.

© Claus lunau & Linda A. Cicero/Stanford News & D. VAN RAVENSWAAY/SPL

Konstruerat för att hysa liv

Under de följande åren blev forskarna allt mer klara över hur otrolig denna finjustering är – om värdet av en lång rad naturkonstanter ändrades endast några få promille, skulle livet inte existera.

Det har lett till en hypotes om att universum redan innehåller de rätta lagarna och naturkonstanterna och på så sätt är konstruerat för att hysa liv – antingen genom att återanvända ett tidigare universum eller genom att ”föröka” sig.