Shutterstock

Kan stora smällen ha inträffat flera gånger?

Stora smällen: I sin klassiska version börjar universum med stora smällen, men är händelsen då tid och rum skapades unik?

Kosmologer som arbetar med universums struktur och utveckling över tid tycker inte om enstaka händelser utan förklaring. Det är inte så naturen arbetar.

Normalt sätter naturlagar ramar för händelser, som äger rum på många ställen – till exempel uppkomsten av stjärnor och planeter, som uppstår i stort antal överallt där möjligheterna finns.

Det ligger nära till hands att överföra samma tanke till kosmologin: Stora smällen, eller Big bang är inte en enstaka händelse utan i själva verket bara en av ett oändligt stort antal stora smällar, som skapar var sitt universum.

LÄS OCKSÅ: Vilka bevis finns det för Big Bang?

Universum föds på nytt i all evighet

Antingen knoppas nya universum av från andra tidigare universum – eller så återföds vårt universum om och om igen av många stora smällar i all oändlighet. Så lyder två hypoteser som utmanar den klassiska uppfattningen om en enda stor smäll.

Shutterstock

Teori 1: Universum knoppas av

Enligt kosmologen Andrei Linde skapar universum hela tiden nya universum genom ett slags avknoppning. Vårt universum är enligt Linde en av bubblorna och nya universum kan knoppas av från vårt, precis som vi själva uppstått från ett annat tidigare universum i en bubbelprocess som pågått i all evighet.

Claus lunau & Linda A. Cicero/Stanford News & D. VAN RAVENSWAAY/SPL

Teori 2: Universum återföds

Vissa forskare anser att vårt universum med tiden drar sig samman och blir extremt kompakt. När all materia pressats samman i ett område stort som en proton kan rumtiden inte komprimeras mer och reagerar med en våldsam, utåtriktad kraft – en stor smäll. På så sätt kan universum gå under och återuppstå, likt korvar på ett snöre.

Claus lunau & Linda A. Cicero/Stanford News & D. VAN RAVENSWAAY/SPL

Fysiker: Universum är bara ett av många

Vanligtvis skulle sådana hypoteser avfärdas som rena spekulationer, då man inte har någon möjlighet att påvisa existensen av andra universum än vårt eget.

På senare år har kosmologerna dock bland annat börjat utveckla hypotesen om ett “multiversum”, alltså en samling av flera universum.

Det började år 1973 då fysikern Brandon Carter införde den antropiska principen i kosmologin – en förundran över att naturlagarna passar så bra att liv kan uppstå och utvecklas.

Den ryskamerikanske teoretiske fysikern Andrei Linde har formulerat hypotesen om att universum hela tiden skapar nya universum.

© Claus lunau & Linda A. Cicero/Stanford News & D. VAN RAVENSWAAY/SPL

Konstruerat för att hysa liv

Under de följande åren blev forskarna allt mer klara över hur otrolig denna finjustering är – om värdet av en lång rad naturkonstanter ändrades endast några få promille, skulle livet inte existera.

Det har lett till en hypotes om att universum redan innehåller de rätta lagarna och naturkonstanterna och på så sätt är konstruerat för att hysa liv – antingen genom att återanvända ett tidigare universum eller genom att ”föröka” sig.