Forskarteam vid CERN gör avgörande Big Bang-upptäckt

20 års intensiv sökande efter en metod att analysera antimateria är över och därmed har forskarna tagit ett stort steg mot en slutgiltig förståelse för Big Bang och hela universums uppståndelse.

ALPHA Project

Ett forskarteam vid CERN har för första gången någonsin lyckats genomlysa antimateria och därmed också kunnat genomföra en konkret spektroskopisk mätning av själva grundvalarna för universums uppkomst.

Antimateria är i fysikens värld förutsättningen för att Big Bang-teorin ska fungera, ty utan antimateria kan ett oändligt universum fullt av materia inte ha uppstått ur ingenting.

Utan antimateria skulle vi inte finnas

Big Bang-teorin är nämligen lika enkel som den hittills har varit omöjlig att bevisa:

För att all materia i världen ska ha kunnat uppstå ur ingenting krävs det att det existerar precis lika mycket antimateria och materia - i princip en anti-atom för varje atom i hela universum.

LÄS OCKSÅ: Vilka bevis finns det för Big Bang?

Ingen har dock en aning om var all denna antimateria gömmer sig, men för att de elementära fysiska teorierna om universum ska fungera måste antimateria existera och dessa "anti-atomers" egenskaper måste motsvara de kända atomernas egenskaper.

Revolutionerande analys sviker inte

Det är här som de nyligen publicerade resultaten av en spektroskopisk analys av anti-väte vid CERN:s ALPHA-projekt kommer in i bilden.

Anti-väte är antimaterian till den enklaste atomen, väte, och där väte består av en elektron och en proton så består anti-väte av en positron och en antiproton.

Resultaterna av analysen visar som beskrivs i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature - lyckligtvis för de existerande fysiska modellerna - att antiväte uppenbarligen beter sig exakt som väte gör.

Kulmen på 20 års forskning

Forskare har känt till anti-väte sedan 1990, men utmaningen för forskningen av antimateria är att materia och antimateria inte kan existera ihop - över huvud taget.

Om de möts utjämnar de omedelbart varandra och omvandlas till ren energi.

Därför har analyser och observationer av antimateria varit ett intensivt mål för fysiken under mer än 20 år.

"Det betyder att fokus nu kan ändras till att arbeta konkret med att utveckla metoder för noggranna mätningar av antimateria. Det är en milstolpe efter kulmen av 20 års ihärdigt arbete på det här området", säger Jeffrey Hangst, professor på Aarhus Universitet i Danmark, som leder ALPHA-gruppen vid CERN.