Forskare fångar upp ekot från Big Bang

Big Bang: Astronomer har hittat ett avtryck från universums födelse för 13,8 miljarder år sedan. Avtrycket kan bevisa teorin om universums våldsamma expansion.

Teleskop på sydpolen

En milstolpe i människans förståelse av universum har satts av teleskopet BICEP2 på Sydpolen. Måndagen den 17 mars 2014 fångade teleskopet upp så kallade gravitationsvågor – ett slags krusningar eller skakningar i den materia universum är uppbyggd av och som uppstod efter Big Bang.

Bevis för teori om Big Bang

Albert Einstein förutsade gravitationsvågorna för nästan 100 år sedan men ansåg att de var omöjliga att kunna påvisa. Nu har forskarna äntligen de första direkta bevisen för den så kallade inflationsteorin om universums tillkomst – ögonblicket nanosekunderna efter Big Bang, när obegripliga krafter utvidgade det då obeboeliga universum i rasande fart.

LÄS OCKSÅ: Vilka bevis finns det för Big Bang?

Innan historieböckerna skrivs om måste dock beviset kontrolleras och godkännas av oberoende forskare. Om upptäckten bekräftas kan det betyda att det universum som vi ser och som sträcker sig över cirka 14 miljarder ljusår bara är en försvinnande liten del av ett gigantiskt "multiversum", vars omfång och uppbyggnad är okända för oss jordbor.