Big bang

Universums kosmiska inledning

Big bang är den mest allmänt accepterade teorin för hur universum skapades för nästan 14 miljarder år sedan. Big bang -teorin ger oss en idé om hur det universum vi känner i dag bildades och hur det har utvecklats sedan dess. Men vad är den stora smällen och hur uppstod den? Fanns det något i universum före stora smällen eller fanns det ”ingenting”? Stora smällen är oförståelig för många av oss – Illustrerad Vetenskap hjälper dig att förstå och bli klokare på vår fascinerande kosmiska begynnelse.
Vad fanns före big bang?

Vad är big bang ?

Big bang är en teori om hur universum skapades för nästan 14 miljarder år sedan i en extremt varm och tätt packad klump av energi och materia. I big bang expenderades bumlingen med sådan ofattbar kraft och hastighet, att både tid, rum och universum – som vi känner det – bildades. Galaxerna, planeterna och alla beståndsdelar i universum skapades i big bang, och teorin om big bang hjälper till att förklara hur universum har utvecklats sedan dess begynnelse.

Vad fanns före big bang?

Teorin om big bang berättar ingenting om vad som fanns innan universum skapades. Begreppet rum uppstod först i samband med big bang och begreppet tid är betydelselöst utan ett rum att mäta den mot.

Det vill säga att utan fysiska förändringar kan ett ögonblick inte skiljas åt från nästa. Så om tiden skapades samtidigt med rummet efter big bang, måste svaret på frågan om vad som fanns före big bang bli ”ingenting”.

Before big bang

©