Shutterstock

Astronomer upptäcker 25 mystiska radioblixtar som träffar jorden om och om igen

De extrema och upprepade energiurladdningarna som brakar genom universum ska nu hjälpa forskarna att spåra upp källan.

På bara en tusendels sekund strömmar det ut mer energi ur en så kallad kort radioblixt, än det gör ur solen på tre dygn.

De kraftiga energiurladdningarna färdas långt genom universum innan radioteleskop fångar upp dem som kortvariga vågor på vår himmel. Ny forskning visar att jorden träffas av de mystiska radiosignalerna, som förkortas FRB, omkring 1 000 gånger per dygn.

Det är dock fortfarande oklart exakt varifrån radioblixtarna kommer och de teorier som förekommer varierar en hel del.

En sak är dock säker – de våldsamma mängderna energi måste komma från en extrem miljö i rymden.

En del forskare arbetar därför utifrån hypotesen att blixtarna kommer från de energimättade områdena runt svarta hål, medan andra undersöker om de uppstår på grund av pulsarer, magnetarer, gammablixtar eller någon främmande livsforms försök att komunicera.

Astronomer har nästan fördubblat antalet ovanliga radioblixtar

Tack vare ett nytt, större och bättre radioteleskop går det fort att påvisa nya radioblixtar på jordens himlavalv.

Det kraftfulla CHIME-teleskopet i Kanada har sedan det byggdes 2015 hittat inte mindre än tusen nya radioblixtar.

I en ny studie har en internationell forskargrupp använt data från CHIME-teleskopet samt utvecklat en ny algoritm som har hittat 25 nya radioblixtar, som upprepade gånger träffar jorden från samma källa.

Innan den nya studien var gjord hade man bara påvisat 29 av dessa sällsynta, upprepade radioblixtar.

Teleskop under svart stjärnhimmel

CHIME-teleskopet (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) står i Dominionobservatoriet i British Columbia, Kanada. Det har sedan 2015 påvisat inte mindre än 1 000 nya korta radioblixtar (FRB).

© CHIME

Algoritmen går igenom enorma mängder data från radioteleskopet och söker efter ljudvågor som liknar varandra.

Den undersöker hur fort radioblixtarna går från högfrekvens till lågfrekvens, efterhand som de kolliderar med materia på färden genom rymden.

Om blixtarna liknar varandra utifrån den parametern finns det en chans att de har rest samma sträcka och alltså har samma ursprung.

Och det gäller alltså 25 av de påvisade korta radioblixtarna, enligt den internationella forskargruppen.

Upprepningar kan leda forskarna till blixtarnas ursprung

Forskarna har inte hittat något mönster i radioblixtarnas upprepningar. Det enda undantaget är en blixt vid namn FRB 180916, som tydligen träffar jorden var 16:e dag.

Studien visar också att de upprepade radioblixtarna är mycket sällsynta – bara 2,6 procent av de påvisade korta radioblixtarna kommer från samma källor.

Men även om de är sällsynta så kan de mystiska upprepade blixtarna vara till stor hjälp i försöken att ta reda på vad som orsakar de korta radioblixtarna.

"Varje förklaring till korta radioblixtar ska också kunna förklara varför en del källor är hyperaktiva, medan andra för det mesta är lugna", påpekar Ziggy Pleunis, som ledde den nya studien, för Universe Today.

Astronomerna får alltså mer insikt i vad de ska söka efter, efterhand som radioteleskopen blir bättre och kan hitta fler av de mystiska radioblixtarna.